ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ: ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ 1/22-01-2018 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π)
Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., ΦΕΚ 1/22-01-2018 (τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), που αφορά την πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)


Δήμος Λαμιέων - Municipality of Lamia

www.lamia.gr

Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου