ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΟ 1891


Οδηγός επαγγελματιών Λαμίας και Στυλίδας του έτους 1891

Από τη διαδικτυακή έρευνα, μετά από ευγενική υπόδειξη του κ.Πέτρου Μεχτίδη, εντοπίσθηκε δίγλωσσος (ελληνικά-γαλλικά) «Οδηγός του εμπορίου και της βιομηχανίας της Ελλάδος 1891» του Χ. Μακρίδου. Στις σελίδες 195-198 γίνεται παρουσίαση των επαγγελματιών της Λαμίας και Στυλίδας. Προηγείται εισαγωγή με πληροφορίες για το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος. Ακολουθεί πιστή μεταγραφή του κειμένου από το πρωτότυπο:

«ΦΘΙΩΤΙΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΣ – PHTHIOTIDE ET PHOCIDE
Περιλαμβάνει 4 επαρχίας: Φθιώτιδος, Παρνασσίδος, Λοκρίδος και Δωρίδος. Πληθυσμός136.470 (απογρ. 1889). Γεωργία και κτηνοτροφία ανεπτυγμένη. Διακρίνονται δε αι εξής πόλεις: Λαμία, πρωτεύουσα του νομού, ένθα συγκεντρούται ζωηρόν εμπόριον εισαγωγής και εξαγωγής. Στυλίς, επίνειον της Λαμίας, εις ό προσεγγίζουσι καθ’ εκάστην τα ατμόπλοια των γραμμών Ευβοϊκού και ένθα υπάρχει μέγα βιομηχανικόν κατάστημα ως φαίνεται περαιτέρω. Η Άμφισσα δια την εξαγωγήν ελαιών κυρίως εις Ρωσσίαν αποστελλομένων διά θαλάσσης εκ του εν τω Κορινθιακώ κόλπω επινείου αυτής, Ιτέας. Γαλαξείδιον διά την εμπορικήν ναυτιλίαν και τα εν αυτώ ναυπηγεία εν οίς κατασκευάζονται ιστιοφόρα μεγάλων αποστάσεων.
Get arrondissement est divisé on 4 éparchies: Phthiotide, Parnasside, Locride et Doride. Habitants 136.470 (recensement 1889). Voici les villes qui se font le plus remarquer: Lamia. chef-lieu de l’ arrondissement, fait le commerse d’ importation en général ainsi qu’ une exportation de cereals, tabac, animaux etc. La ligne du chemin de fer Pirèa-Larisse est tracée tout près de Lamia: un embrauchement arrivera jusqu á la mer á Sainte Marine, rade près de Stylis. Stylis est la rade par laquelle Lamia communiqué avec la iner dans le golfe de Negréponte et où touchent tous le jours les bateaux desservant ce golfie; elle possede un grand établissement de moulin á vapeur, filature de cotton et fabg. de pàtes alimentaires. Amfissa (Salona) est bien comue par la production des olives qu’ ells exporte généralement en Russie et dont l’ expédition se fait de la rade Itea, dans le golfe de Corinthe. Galaxidi possede une flotte nombreuse de bateaux á voiles et des chantiers pour la construction de ces bateaux.

                                        —————————
                                             ΛΑΜΙΑ - LAMIA

ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ (υδροκίνητοι)
Αγαθοκλής και Σα.
Μιχαλόπουλος Α. (εν Φραντζή)
ΕΜΠΟΡΟΙ (εισαγ. και εξαγ. εν γένει)
Εισαγωγή, Αποικιακά, υφάσματα, σιδηρικά, δέρμ. κατειργασμ. υέλους, χρώματα κ.λ.π.-Εξαγωγή. Σιτηρών, καπνών, ζώων, δέρμ. ακατέργ. μαλλίων κλπ.
Ακρίβου Δ. (εισαγ.)
Αναγνωστόπουλος Α. (εισαγ.)
Αναγνωστόπουλος Δ. (εισαγ.)
Αναστασίου Π. ((εις. υφάσμ.)
Βενετσανόπουλος Π. ((εισ. εξ.)
Γερογιάννης Δ. (και τοκιστής)
Γερογιάννης Σ. (και τοκιστής)
Γραμματίκας Γ. (εισαγ.)
Γραμματίκα Ν. Υιοί (εισ.)
Γραψίτης Ιω. (εις. εξαγ.)
Δόλογλους Π. (εισαγ.)
Ζαχαρίου Γ.Χρ. (εισαγ.)
Ζαχόπουλος Κ. (εισαγ.)
Ζάχος και Τριανταφύλλου (εισ.)
Θεοδωρίδης και Σακελίων (εισ.)
Θεοδωρίδης Σ.(εισ. εξαγ.)
Καρακλής Κ. (εξαγ. δερμ.)
Καρόμπεης Λεων. (εισ. εξ.)
Κατσιφός και Γερογιάννης.
Κοκκινόπουλος Ηλ. (εισ. δερμ.)
Λάμπρου Γ. (εισαγ.)
Λάμπρου Κ. (εις. και δερμ.)
Μαρούλης Γ. (εισαγ.)
Μανόπουλος και Μακρής (εισ.)
Μητρόπουλος Χ. (εις. υφασμ.)
Μιχαλόπουλος Α. (εξαγ.)
Μπακογιάννης Ζ. (εισαγ.)
Νουτσόπουλος Δ. (εισ. εξ.)
Νουτσόπουλος Ι. (εξαγ. τοκ.)
Παλαμιώτης Απ. (εξ. δερμ.)
Πεζά Αδελφοί. (και τοκιστ.)
Ρόδιος και Δασκαλάκης (εισ. εξαγ.)
Συγγούρης Ε. (εισαγ.)
Συγγούρης Ν. (εισαγ.)
Φλασκάκης Αντ. (εισαγ.)
Χολέβας Αθ. (εισαγ. υελ.
ΖΩΕΜΠΟΡΟΙ (εξαγ.)
Κόντος Λ.-Ξηρός Γ.-Πετρόπουλος Αρ.-Πετρόπουλος Π.-Σκούτσης Κ.
ΚΑΠΝΟΣ (εξαγ.)
Αθανασίου Ν.
Βαρσαμής Δ. και Σία.
Δεληγιάννης Δημ.
Ελασσώνος Χρ.
Καρφής Σπυρ.
Κοντακτσής Δ.
Κουφοδήμος Δήμος
Μανιάς Ευστάθ.
ΚΑΡΟΠΟΙΕΙΑ (μετά σιδηρουργ.)
Βλάχος Χρ. και Ιωσήφ Ν. (και άροτρα ευρωπ. κατασκευής)
Κουγιούφας Δ.
Κωνσταντόπουλος Ν.
Τζαμτζής Ηλ.
Χωροφυλακόπουλος Γ.
ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
Καρακλής Κ. (και μελισσοτρ.)
ΞΥΛΕΙΑ (οικοδομική εισαγ. και εξαγ.)
Δούκας Μ. (εισαγ.)
Δούκας Τόλιος (εισαγ.)
Δροσόπουλος Δρόσος
Δροσόπουλος Ηλίας.
Κόρακας Θ. (Αλπόσπητα)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ
Μπέσιος Αναστ. (Πρώτος εισαγαγών τον μεταξόσπορον συστήματος Παστέρ)
ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ
(Εργοστ.)
Μπαϊζάνης Χρ.
Σταμούλης Γ. ή Ίντας.
Στεφόπουλος Γ.
Στεφόπουλος Ε.
Στεφόπουλος Ι.
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ (σιδηροδρόμων)
Δεδούσης Χαρ.
Μητρόπουλος Χαρ.
ΤΡΑΠΕΖΑ
Υποκαταστήματα της Εθν. Τραπέζης.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ιατρού Ευστ. και αδελφοί
Καθαρός Αθ.
Λαχανοκάρδης Ν.
ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ (κατασκευαστής)
Ιωαννίδης Αθ.


Animaux (export.)
Condos L.-Petropoulos A.
-Petropoulos P.-Scoutsis G.-Xiros G.
Banque
Succursale de la Banque Nationale de Grece.
Bois (de construction)
Coracas Th. (Alpospita).
Doucas M. (import)
Doucas Tolios (import)
Drossopoulos Drossos
Drossopoulos El.
Boissons alcool.(fabr. de)
Baizanis Chr.
Stamoulis G. Indas
Stefopoulos E.
Stefopoulos G.
Stefopoulos J.
Cartuches(fabr. de)
Ioannidès Ath.
Commissionnaire
Bessios A. (Premier importateur de grains de ver à soie syst. Pasteur)
Charrettes (fabr. de et forget)
Chorofylakopoulos G.
Couyoufas D.
Constantopoulos N.
Tzamtzis El.
Vlachos Chr. et Joseph. N. (et fabr. de charrues).
Cierges (fabr. de)
Karaclis C.
Moulins (à courant d eau)
Agathoklès C. P et Co.
Michalopoulos A. (à Franzi)
Négociants (import et export)
(Import. denrèes colon. tissus
quincaillerie, fers, cuirs, verreries, coulours etc.-Exportas, cèrcale., tabac. peaux, laine etc.)
Acrivou D. (import.)
Anagnostopoulos A. (imp.)
Anagnostopoulos D. (imp.)
Anastasiou P. (imp. tissus)
Bacoyannis Z. (import.)
Carombeis L. (imp. exp.)
Catsifos et Geroyannis (imp. export.)
Cholevas Ath. (imp. verrer)
Dologlou P. (import.)
Flascakis Ant.
Geroyannis D. (rentier)
Geroyannis S. (rentier)
Grammatica G. (import.)
Grammatica N. fils (imp.)
Grapsitis J. (imp. exp.)
Karaelis C. (exp. peaux)
Kokinopoulos El. (import. cuirs).
Lamprou C. (imp. et cuirs)
Lamprou G. (import.)
Manopoulos et Macris (imp.)
Maroulis G. (import.)
Michalopoulos A. (export.)
Mitropoulos C. (imp. tissus)
Noutsopoulos C. (imp. exp.)
Noutsopoulos D. (imp. exp.)
Noutsopoulos J. (export. et rentier).
Palamiotis Ap. (exp. peaux)
Peza frères (et rentiers)
Rodios et Dascalakis (imp. et export.)
Syngouris E. (import)
Syngouris N. (import)
Theodoridès et Sakelion (import. export.)
Theodoridès S (imp. exp.)
Venetsanopoulos P (import. et export.)
Zachariou G. Chr. (imp.)
Zacharopoulos G. (import.)
Zachos et Triantafyllou (imp.)
Pharmacies
Catsaros Ath.
Iatrou E. et frères
Lachanocardis N.
Tadac(export)
Athanassiou N.
Carfis Spiridon
Condactsis D.
Coufodimos Dimos
Delyannis D.
Elassonos Chr.
Manias Eustache
Varsamis D. et Co.
Traverses (pour ch. de fer)
Dedoussis Charal.
Mitropoulos Charal.


                                            ΣΤΥΛΙΣ - STYLIS

ΑΤΜΟΜΥΛΟΣ
Αγαθοκλής Κ.Π. και Σια.
ΕΜΠΟΡΙΟI (εισαγ. και εξαγ.)
(Εισαγ. αποικ. υφασμ. σίδηρ. κλπ.-Εξαγωγή ελαίου ελαιών ζώων.)
Καμπούρης Ν.-Κλάρα Αδελ.-Λασκόπουλος Χρ.-Παπαδήμoς Δ.-Πολυμερόπουλος Κ.-Ταλιαδούρος A.-Τεμπέλης Δ. (ζωέμπορος και τοκιστής).
ΚΛΩΣΤΗΡΙΟΝ (μετ’ εκκοκιστηρίου)
Αγαθοκλής Κ.Π. και Σια.
ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΕΙΟΝ (ατμοκ.)
Αγαθοκλής Κ.Π. και Σια.
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ
Αθανασίου Α.-Κουκούρας Ι.-Κουρής Γ.-Πιπιλίγκας Σ.-Φραγκάκης Γ.

Epieeries
Athanasiou A.-Coucouras J.-Kouris G.-Frangakis G.-Pipilingas S.
Filature (de cotton)
Agathoklès C. P et Co.
Moulin (à vapeur)
Agathoklès C. P et Co.
Négociants (import et export)
(Import. denrèes colon. tissus qa…
cel etc.-Export haile, olives, animaux).
Cambouris N.-Clara freres.-Lambrou J. Laskopoulos Chr.-Papadimos D.-Polymeropoylos C.-Taliadouros A.-Tembelis D. (exp. d’animaux et rentier)
Pàtes alimentaires (fabr. de..))
Agathoklès C. P et Co.»


ΠΗΓΗ

Χ.Μακρίδου, Οδηγός του εμπορίου και της βιομηχανίας της Ελλάδος 1891, Μέρος Α΄ Διευθύνσεις και Πληροφορίαι, Μέρος Β΄ Αγγελίαι, Εν Αθήναις 1891.
[Ευχαριστούμε τον κ.Πέτρο Μεχτίδη για την υπόδειξη του Οδηγού]

ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου