ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ


© Οίκος Δημοπρασιών Α. Καραμήτσου
Θεσσαλονίκη

Σιδηρόδρομος Μεταλλείων Χαλκού Ναρθακίου Λαμίας (Narthaki, Lamia Mines Railway)
Με το Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Μαΐου 1868 παραχωρήθηκε στον Επαμεινώνδα Δημολούλια, υιό και εκ διαθήκης κληρονόμο του Δήμου Λούλια, ιδιοκτήτη του χωριού Λιμογάρδιου Λαμίας (σημ. Ναρθάκι) το μεταλλείο χαλκού που προϋπήρχε στην περιοχή εκτάσεως 5.600 περίπου στρεμμάτων[1].
Στον προαναφερθέντα χώρο προϋπήρχαν υπόγειες μεταλλευτικές στοές δεξιά και αριστερά του διασχίζοντος την περιοχή χειμάρρου. Ο Δημολούλιας  κατασκεύασε φρέατα και νέες μεταλλευτικές στοές στις οποίες τοποθέτησε δίκτυα μεταθετών σιδηροτροχιών πλάτους 600mm (Decauville) για τις ανάγκες φόρτωσης και μεταφοράς των μεταλλευμάτων.


Στις 21 Δεκεμβρίου 1888 το μεταλλείο μεταβιβάστηκε (συμβόλαιο 12249/1888 του συμβολαιογράφου Λαυρίου Ν. Γεωργίου) στους Σπυρίδωνα Δεσπόζιτο και Γουλιέλμο Κάρρ. Οι τελευταίοι ανακαίνισαν τις εγκαταστάσεις με την ανέγερση νέων οικίσκων εργατών και αποθηκών και επέκτειναν το σιδηροδρομικό δίκτυο σε όλο το χώρο του μεταλλείου. Η οριστική μεταβίβαση του μεταλλείου από τον Επ. Δημολούλια στους προαναφερθέντες πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 1891 (Συμβόλαιο 2842/1891 του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Δ. Τσοκά)[2].
Την ίδια χρονιά (24 Νοεμβρίου 1891) οι Σπυρίδων Δεσπόζιτος, Γουλιέλμος Κάρρ, Ιωάννης Κάρρ και Ιωάννης Δίξωνος ίδρυσαν την Ανώνυμη Μετοχική Εταιρεία «Μεταλλεία Χαλκού της Όθρυος» (έδρα Αθήνα) στην οποία μεταβίβασαν την έκταση, τις εγκαταστάσεις και τα σιδηροδρομικά δίκτυα του μεταλλείου (Καταστατικό αρ. 58461/1891 του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρύδη)[3]. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στις 1.500.000 δρχ. διαιρημένο σε 7.500 μετοχές αξίας 200 δρχ. εκάστης.

Από τον Αλέξανδρο Χ. Γρηγορίου

[1]. Βασιλικό Διάταγμα (31 Μαΐου 1868): «Περί παραχωρήσεως δικαιώματος διηνεκούς μεταλλεύσεως χαλκού εις τον Επαμεινώνδαν Δημολούλιαν επί του εν Φθιώτιδι ιδιοκτήτου αυτού χωρίου Λιμογαρδίου υπάρχοντος μεταλλούχου χώρου» (ΦΕΚ 28/Α/18-6-1868).
[2]. Βασιλικό Διάταγμα (19 Οκτωβρίου 1891): «Περί εγκρίσεως της πωλήσεως κτλ. μεταλλείου χαλκού, παρακεχωρημένου τω Επ. Δημολούλιαν και κειμένου εν τω δήμω Λαμιέων» (ΦΕΚ 293/Α/21-10-1891).
[3]. Καταστατικό (24 Νοεμβρίου 1891): «Καταστατικόν της Ανωνύμου Μετοχικής Εταιρείας «Μεταλλεία Χαλκού της Όθρυος» (ΦΕΚ 27/Α/28-1-1892). Επίσης βλ. Βασιλικό Διάταγμα (23 Ιανουαρίου 1892): «Περί εγκρίσεως του καταστατικού της ανωνύμου μετοχικής εταιρείας «Μεταλλεία Χαλκού της Όθρυος» (ΦΕΚ 27/Α/28-1-1892).

ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
railwayheritage.blogspot.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου