ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ (1946-1948) ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.
Άμφισσα 1874 – Λαμία, 30/04/1951 (77 ετών)
Διπλωματούχος Εργολήπτης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.
Δήμαρχος Λαμίας (1946 – 1948)

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εγεννήθη εις Άμφισσαν στα 1874 και εις τας αρχάς του 20ου αιώνος ήλθε εις Λαμίαν. Ησχολήθη με τα Οικοδιμικά και Τεχνικά Έργα τα οποία διεκρίνοντο δια την ποιότητα κατασκευής των. Στα 1922 έχασε την συζυγόν του Ελένην εις ηλικίαν 35 ετών και στα 1933 έχασε τη θυγατέραν του Θάλειαν εις ηλικίαν 19 ετών. Διετέλεσε Δήμαρχος Λαμίας την περίοδον 1946 – 1948 η οποία καίτοι μικρά υπήρξε πολύ γόνιμος εις Έργα. Απεβίωσεν εις Λαμίαν στις 30/04/1951 (77 ετών).

Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. Κατασκευή Κτηριακών Εγκαταστάσεων δια την ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΛΑΜΙΑΣ (1911)
2. Κατασκευή Κτηριακών Εγκαταστάσεων δια το ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΛΑΜΙΑΣ (1912)
3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΛΑΜΙΑΣ (1912)
4. Ξενοδοχείον «ΑΚΤΑΙΟΝ»
5. Ιερός Ναός Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ (1915)
____________________________
Βιβλιογραφικαί Αναφοραί
Εφημερίς ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, Οι Μηχανικοί που έχτισαν τη Λαμία, Ιστορική Μελέτη του Κωνσταντίνου Αθανασίου Μπαλωμένου, Φυσικού, Σάββατον 07 και Κυριακή 08 Ιουνίου 2014.

ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Ελληνική Εργοτεχνική Ιστορία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr

Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου