ΑΔΕΙΕΣ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΥΓΑΡΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 1834-1962


Άδειες γάμου και γάμοι που αφορούν τη Λυγαριά Λαμίας από το 1834 έως το 1962
[του Γιώργου Καλλιώρα]

Α.α.1 . Λαμία 27 Ιανουαρίου 1834. Προς τον αιδεσιμότατο παπά-Γεώργιο Δούβαρη τον ψάλλοντα εις το χωριό Τσουμπαλάτες ίνα στεφανώσει τον Γεώργιο Αντωνίου εκ του αυτού χωρίου με την Γαρέφω Νικολάου εκ του χωριού Μπεκί αμφότερους εις πρώτον γάμο .Προεξετάζων αυτούς ίνα μην κολλιόνται κατά τους θείους και ιερούς κανόνες της εκκλησίας .

α.α17. Λαμία 21 Φεβρουάριου 1834. Εδόθη άδεια προς τον παπά Αναστάσιο ψάλλοντα εις Ελευθεροχώριον δια να στεφανώσει τον Γεώργιο Σταύρου εκ Τζουπαλάτες με την Αργιρούλα Κοτζόλην εξ Ελευθεροχωρίου εις γ΄ γάμο.

A.α.47. Λαμία 20 Απριλίου 1834 Εδόθη άδεια προς τον παπά Γεώργιο Δούβαρη δια να στεφανώσει τον Γεώργιο Μήτρου βλαχοποιμένα με την Αικατερίνη Κατσούλη εις α΄ γάμο.

Α.α.46 Λαμία 20 Απριλίου 1834 Εδόθη άδεια προς τον εφημερεύοντα ιερέα εις Λιανοκλάδι δια να στεφανώσει τον Ευθύμιο Ιωάννου , βλαχοποιμένα με την Παρασκευή Γεωργίου Λιάγκα εις πρώτον γάμο.

Α.α.47.Λαμία 20 Απριλίου 1834. Εδόθη άδεια προς τον παπά Γεώργιο Δούβαρη διά να στεφανώσει τον Γεώργιο Μήτρου βλαχοποιμένα με την Αικατερίνη Κατσούλα εις πρώτον γάμον.

A.α.59. Λαμία 28 Απριλίου 1834 Εδόθη άδεια προς τον παπά Γεώργιο Δούβαρη δια να στεφανώσει τον Ιωάννη Γεωργίου βλαχοποιμένα με την Αικατερίνη Ραπτάκου ο μεν εις πρώτον γάμο η δε εις δεύτερον.

A.α.81 Λαμία 12 Μαΐου 1834.Εδόθη άδεια προς τον πρεσβύτερο Δημήτριο τον ψάλλοντα εις το χωριό Δερβέν -Φούρκα δια να στεφανώσει τον Κώστα Ιωάννου από Δερβέν -Φούρκα με την Μαρία Χρήστου από Τσουμπαλάτα αμφότερους εις πρώτον γάμο.

A.α.82 Λαμία 13 Μαΐου 1834. Εδόθη άδεια προς τον Αρχιμαντρίτην κύριο Αγαθάγγελον τον ψάλλοντα εις Αγία Δέσποινα δια να στεφανώσει τον Αθανάσιο Μπούρον από Τσουμπαλάτες με την Λελλούδα Δημητρίου από Ζαπάντι εις πρώτον γάμο.

A.α. 200. Λαμία 28 Οκτωβρίου 1834.Εδόθη άδεια προς τον εν Λογκίτσι εφημερεύοντα δια να στεφανώσει τον Δημ. Σιλιτόπουλον με την Αικατερίνη Δημ. Δρούγα βλαχοποιμένα εις α΄ γάμο.

Α.α296. Λαμία 6 Δεκεμβρίου 1834.Εδόθη άδεια γάμου προς τον εις Τσουμπαλάτες εφημερεύοντα δια να στεφανώσει τον Γιάννη Νικολάου με την Ελένη Τριανταφύλου από το Μακρολίβαδο εις πρώτον γάμο. Λαμία 6 Δεκεμβρίου 1834.

Λαμία 22 Απριλίου 1836 Προς τον πρεσβύτερο Ευστάθιο εφημέριο Τσοπαλνάτας, δια να στεφανώσει τον Ιωάννη Αποστόλου βλάχου μετά της Γιαννούλας Σταύρου, αμφοτέρους εις γάμο πρώτον.

Λαμία 16 Μαΐου 1836 Προς τον εφημέριο Τσοπαλνάτας πρεσβύτερο Ευστάθιο δια να στεφανώσει τον Νικόλαο Βασιλείου μετά της Λάμπρος Αθανασίου αμφότερους εις γάμον πρώτον.

Λαμία 19 Σεπτεμβρίου 1836.Εδόθη άδεια γάμου προς τον εφημ. Τσουπαλνάτας Ευστάθειον, δια να στεφανώσει τον Ευθύμιο Αποστόλου, μετά της Παρασκευής του Τσάγανου Κώνστα αμφότερους εις γάμο δεύτερον.

Λαμία 24 Οκτωβρίου 1836.Προς τον εφημέριο Τσοπαλνάτας πρεσβύτερο Ευστάθιο δια να στεφανώσει τον Νικόλαο Βασιλείου μετά της Λάμπρως Αθανασίου αμφότερους εις γάμον πρώτο.

Λαμία 4 Νοεμβρίου 1836.Προς τον εφημ. του χωριού Τσοπαλνάτας πρεβύτερον Ευστάθιο δια να στεφανώσει τον Αθανάσιο Κωνσταβαρόπουλον μετά της Βασίλος του Ιωάννου εις γάμο πρώτον.

Α.α 123 21.10.1855.Προς τον εφημέριο του χωριού Τσοπαλνάτες να στεφανώσει τον Χρήστο Δημήτριου εκ του χωριού Σαρμουσακλή μετά της Δέσποινας Θανογιώργου εκ του χωριού Τσοπαλνάτες.

A.α.123. 13 Φεβρουαρίου 1856.Προς τον εφημέριο του χωριού Νταϊτσά να στεφανώσει τον Κωνσταντίνο Γεωργίου μετά της ’ργυρός Σουσουλίνου κατοίκους του αυτού χωριού εις πρώτον γάμον.

Α.α.28. 28 Οκτωβρίου 1856.Προς τον εφημέριο του χωριού Μεξιάτες να στεφανώσει τον εκ του χωρίου Τσοπαλνάτες Ευάγγελο Γεωργίου μετά της εκ χωρίου Νεράιδας Παρασκευής Χαλεπλή εις πρώτον γάμον.

Α.α.89 13 Απριλίου 1857.Προς τον εφημέριο του χωριού Τσοπαλνάτες του δήμου Λαμίας Παπακωσταντίνο να στεφανώσει τον Αποστόλη Κατζακίρη μετά της Βασίλως Κωνσταντίνου αμφότεροι βλαχοποιμένες εις πρώτον γάμον.

Α.α123. 3 Μαΐου 1857.Προς τον εφημέριο του χωριού Τσοπαλνάτες δήμου Λαμίας Παπακώστα ίνα στεφανώσει τον Γεώργιο Αναργ. Μπακογιάννη κάτοικο Δερβέν Φούρκα μετά της Αικατερίνης Γεωργίου Ρέτζιου κατοίκου Τσοπαλνάτας αμφότεροι εις πρώτον γάμον.
Α.α.223. 19 Οκτωβρίου 1857.Προς τον εφημέριο του χωριού Τζοπαλνάτα Παπακωσταντίνο ίνα στεφανώσει τον Δημήτριο Ιωάννου Κατοίκου Δερβέν Φούρκα μετά της Χρυσούλας Αθ. Φούκα κατοίκου Τζοπαλνάτας αμφότερους εις α΄ γάμον.

Α.α.287. 7 Δεκεμβρίου 1857.Προς τον εφημέριο του χωριού Τσοπαλνάτες Παπακώστα ίνα στεφανώσει τον Νικόλαο Παπασακελαρίου κατοίκου Μαρουφλιάτες του δήμου Σπερχιάδος μετά της Φώτος Ζηγουρίου κατοίκου Τσοπαλνάτας εις α΄ γάμον.

 Α.α. 10 Προς τον εφημέριο του Μοσχωχωρίου παπά Δημήτριο ίνα στεφανώσει τον Θεώδωρον Σταματίπουλον μετά της Αικατερίνης Νέντια κατοίκου του χωρίου Δαϊτσά τον μεν πρώτον γάμος δεύτερος τη δε δεύτερος.

Α.α.104. 25 Απριλίου 1858.Προς τον εφημέριο του χωριού Νταϊτσά παπά Κώστα ίνα στεφανώσει τον Δημήτριο Σουσουλίδη μετά της Μαρίας Αθανασίου κατοίκους Νταϊτσάς εις α΄ γάμον.

Α.α105. 26 Απριλίου 1858.Προς τον εφημέριο του χωριού Δαϊτσά Παπακώστα ίνα στεφανώσει τον Αθανάσιο Παπασταθόπουλο κάτοικο Δαϊτσάς μετά της Κωσταντίνας Η. Σούρλα κάτοικο Λαμίας αμφότεροι εις α΄ γάμον.

Α.α.10. 12 Ιανουαρίου 1858.Προς τον εφημέριο του χωριού Μοσχοχωρίου παπά Δημήτριο ίνα στεφανώσει τον Θεοδώρων Στεφανόπουλον κάτοικο Μοσχοχωρίου μετά της Αικατερίνης Νεντιά κατοίκου του χωρίου Δαϊτσά του μεν γάμος β΄ τούδε πρώτος

Α.α.48. 13 Φεβρουαρίου 1858.Προς τον εφημέριο του χωριού Τσοπαλνάτα παπά Κώστα ίνα στεφανώσει τον Κώστα Μπίκαν ποιμένα δημότη δήμου Λαμίας μετά της Καλομοίρας Δημ. Ζυγοπούλου διαμένοντα στην περιφέρεια του χωριού Τσοπαλνάτες τον μεν πρώτον εις γάμο πρώτον την δε εις δεύτερον.

A.α104. 25 Απριλίου 1858.Προς τον εφημέριο του χωριού Βαρδάτες Παπακώστα ίνα στεφανώσει τον Δημήτριο Σταϊκούρα μετά της Αικατερίνης Πατσούδα κατοίκους του αυτού χωριού ο μεν πρώτος εις β΄ γάμο η δε εις α΄.

Α.α.105. 26 Απριλίου 1858.Προς τον εφημέριο του χωριού Δαϊτσά παπά Κώστα ίνα στεφανώσει τον Αθανάσιο Παπασταθόπουλο κάτοικο Δαϊτσάς μετά της Κωστούλας Η. Σούρλα κατοίκου Λαμίας αμφότεροι εις α΄ γάμο.

Α.α.77. 29 Απριλίου 1858.Προς τον εφημέριο του χωριού Μπεκί παπά Γεώργιο ίνα στεφανώσει τον Ευθύμιο Σάκκον μετά της Γιαννούλας Κ. Καρδάρατου αυτού χωριού εις πρώτον γάμο.

Α.α.78. 30 Απριλίου 1858.Προς τον εφημέριο του χωριού Δαϊτσάς παπά Κώστα ίνα στεφανώσει τον Απόστολο Δημητρίου μετά της Δέσπως Νικολάου Κούκου κατοίκους του αυτού χωριού εις α΄ γάμων.

A.α. 81. 2 Μαΐου 1858.Προς τον εφημέριο του χωριού Τσοπαλνάτες παπά Κώστα ίνα στεφανώσει τον Σωτήριο Γεωργίου κάτοικο του χωριού Κωσταλέξη μετά της Μαρίας Καψάλη Κατοίκου του χωριού Τσοπαλνάτες εις α΄ γάμο.

Α.α 92 .16 Μαΐου 1858.Προς τον εφημέριο του χωριού Καριάς του δήμου Μακρακώμης παπά Αλέξιο ίνα στεφανώσει τον Αθανάσιο Αθανασίου κάτοικο του χωριού Τσοπαλνάτες μετά της Βασίλως Κατόπη κατοίκου του χωριού Καριάς αμφότερους εις α΄ γάμο.

Α.α179 .Λαμία 10 Οκτωβρίου 1858. Προς τον εφημέριο του χωρίου Τζοπαλνάτες Παπά Κώστα ίνα στεφανώσει τον Κωσταντή Αθανασίου μετά της Βασιλικής Ιωάννου κατοίκους του χωρίου Τζοπαλνάτες αμφότεροι εις γάμον πρώτον.

Α.α.180. 16 Οκτωβρίου 1858.Προς τον εφημέριο της Μονής Αντινίτσης παπά Ιάκωβο ίνα στεφανώσει τον Ευστάθειον Πολυχρονίου μετά της Αννούλας θυγατρός του Αθανασίου Δρούγα αμφότεροι ποιμένες της αυτής μονής εις α΄ γάμο.

A.α. 245. 5 Νοεμβρίου 1859.Προς τον εφημέριο του χωριού Τσοπαλνάτες παπά Κώστα ίνα στεφανώσει τον Ευάγγελο Ν. Τσιριμώκον κατοίκων Λαμίας μετά της Λελούδας Αθ. Μπαλατσού κατοίκου του χωριού Τσοπαλνάτα αμφότεροι εις α΄ γάμο.

Α.α.305. 22 Δεκεμβρίου 1859.Προς τον εφημέριο του χωριού Δαϊτσά παπά Κώστα ίνα στεφανώσει τον Ευθ. Καργασόπουλον κάτοικο του χωριού Δαϊτσά μετά της Βασιλικής Μιχελοπούλου κάτοικου του χωριού Μεξιάτες αμφότεροι εις α΄ γάμο.

Α.α.89 .17 Μαΐου 1868.Προς τον εφημέριο του χωριού Κωσταλέξη Παπακώστα ίνα στεφανώσει τον Χρίστο Καρβούνη κατοίκων χωρίου Τσοπαλνατών μετά της Παναγιούς Γιανακού κατοίκου χωριού Κωσταλέξη αμφοτέρους εις γάμο πρώτον.

Α.α.31.1 Φεβρουαρίου 1868.Προς τον εφημέριο του χωριού Κωσταλέξη παπά Κώστα ίνα στεφανώσει τον Σπυρίδωνα Ευθυμίου κάτοικο Κωσταλέξη μετά της Αικατερίνης Λασπιά κατοίκου χωρίου Δαϊτσά αμφότερους εις πρώτον γάμον.

Α.α.79.16 Μαΐου 1882.Προς τον εφημέριο του χωριού Κωσταλέξη του δήμου Ηρακλειτών παπά Κώστα ίνα στεφανώσει τον Φώτη Γ. Θελούρα κάτοικο του χωρίου Τσοπαλνάτες του δήμου Λαμίας μετά της Παναγιούς Χρίστου κατοίκου του χωριού Κωσταλέξη αμφότερους εις α΄ γάμο.

ΓΑΜΟΙ

 Στις 18 Φεβρουαρίου 1922 στην Τσοπαλνάτα ο Ιωάννης Κουκούλης 28 ετών, παντρεύτηκε με την Ευγενία Ζαχ. Χαλβαντζή. Ιερέας.Σ.Καραγιώργος.

Α.α72.Ημερ. Αδείας γάμου 7 Μαΐου 1922 Στις 8 Μαΐου 1922 ο Νικόλαος Α. Λιάκος 28 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Ευαγγελία Ιωάννου Καραγιώργου 26 ετών από την Λυγαριά και οι δύο εις α΄ γάμον. Ιερέας.Σ. Καραγιώργος.

Α.α.70.Ημερ. Αδείας γάμου 5 Μαΐου 1922. Στις 8 Μαΐου 1922 ο Νικόλαος Κ.Θεοδοσίου 27 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Βασιλική Ζαχ.Χαλβαντζή και οι δύο εις πρώτον γάμον. Ιερέας.Σ. Καραγιώργος.

Α.α 177. Ημερ. Αδείας γάμου 29 Οκτωβρίου 1922. Στις 29 Οκτωβρίου 1922 στην Τσοπαλνάτα ο Κών.Τσακατίκας 30 ετών, παντρεύτηκε με την Καλομοίρα Κούτρα 30 ετών. Ιερέας. Σ. Καραγιώργος.

Α.α.37 Ημερ. Αδείας γάμου 7 Απριλίου 1922. Στις 10 Απριλίου στην Τσοπαλνάτα ο Αντρέας Γ.Θεοδοσίου 26 ετών, παντρεύτηκε με την Ελένη Γ. Μητράκου 23 ετών από την Λυγαριά και οι δύο σε α΄ γάμον. Ιερέας Σπύρ. Καραγιώργος.

Α.α.51.Ημερ.αδείας γάμου 14 Απριλίου 1922. Στις 18 Απριλίου 1922 στην Τσοπαλνάτα ο Ιωάννης Κουκούλης 28 ετών ,παντρεύτηκε με την Ευγενία Ζάχου Χαλβαντζή 22 ετών και οι δύο εις α΄ γάμον Ιερέας Σ. Καραγιώργος.

Α.α.63. Ημερ. Αδείας γάμου 6 Ιανουαρίου 1923 Στις 11 Απριλίου 1923 στην Τσοπαλνάτα ο Σάββας Γ.Λαδάς 28 ετών, παντρεύτηκε με την Παναγιού Νικ.Καλογήρου 20 ετών και οι δύο σε α΄ γάμο. Ιερέας.Σ. Καραγιώργος.

Α.α.123. Ημερομηνία εκδόσεως αδείας γάμου 1 Μαΐου 1930 Στις 4 Μαΐου 1930 στην Λυγαριά ο Νικόλαος Κατσούλας 30 ετών ,παντρεύτηκε με την Κωσταντίνα Καπετανάκη 21 ετών. Ιερέας.Ν. Λιάκος.

Α.α. 350. Ημερ.Εκδόσεως αδειών γάμου 10 Νοεμβρίου 1930 Στις 14 Νοεμβρίου 1930 στην Λυγαριά ο Βασίλειος Ζέρβας 25 ετών ,παντρεύτηκε με την Κωσταντίνα Ζάχου 23 ετών και οι δύο εις α΄ γάμον. Ιερέας.Ν. Λιάκος.

Α.α.95. Ημερ. Εκδόσεως αδειών γάμου 17 Μαΐου 1932 Στις 22 Μαΐου 1932 στην Λυγαριά ο Βασίλειος Κ.Ευσταθίου 31 ετών, παντρεύτηκε με την Παναγιού Τσιμπούρα 27 ετών ο μεν πρώτος σε β΄ γάμο η δε δεύτερη εις α΄ γάμον. Ιερέας .Ν. Λιάκος.

Α.α.98. Ημερ. Εκδόσεως αδείας γάμου 20 Μαΐου 1932 Στις 22 Μαΐου 1932 στην Λυγαριά ο Κωνσταντίνος Σκούρας 27 ετών, παντρεύτηκε με την Αικατερίνη Σταθοκώστα 27 ετών και οι δύο σε α΄ γάμο. Ιερέας. Ν.Λιάκος.

Α.α.266. Ημερ.Εκδόσεως αδείας γάμου 5 Νοεμβρίου 1932. Στις 6 Νοεμβρίου 1932 στην Λυγαριά ο Βασίλειος Κατούπης 24 ετών, παντρεύτηκε με την Σοφία Γ. Καλογήρου 23 ετών από την Λυγαριά ο μεν πρώτος εις β΄ γάμον η δε δευτέρα εις πρώτον. Ιερέας Ν. Λιάκος.

Α.α.288.Στις 25 Νοεμβρίου 1932 στην Λυγαριά ο Ιωάννης Ντίζος 28 ετών ,παντρεύτηκε με την Αικατερίνη Καραβία 25 ετών. Ιερέας Ν. Λιάκος

A.α 33.Στις 12 Φεβρουαρίου 1933 στην Λαμία ο Κωνσταντίνος Πέτ. Κούτρας 43 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Ευθ. Καλτσά χήρα 29 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας Θρ. Κουτρομήτρος Παράνυμφος. Αθανασία Ν.Χουστάδα.

A.α.187.Στις 25 Νοεμβρίου 1933 στο Μοσχοχώρι ο Βασ. Καραγιώργος 28 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Γιανούλα Τσαγανού 22 ετών από την Μοσχοκαριά. Κουμπάρος.Δημ.Πουρνάρας.

A.α188.Στις 11 Νοεμβρίου 1933 στην Λυγαριά Ο Κων. Αθ. Κούτρας 38 ετών ,από το Κυριακοχώρι παντρεύτηκε με την Όλγα Μητράκου 24 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας Νικ. Λιάκος

A.α.38.Στις 11 Φεβρουαρίου 1934 στην Λυγαριά ο Βασίλειος Α. Καραγιώργος 31 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Αγλαΐα Θ. Λιάκου 24 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας Ν. Λιάκος


A.α.55.Στις 15 Φεβρουαρίου 1934 ο Λουκάς Φουργιάς 43 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε σε οικία με την Αικατερίνη χήρα Κλεφτογιάννη 27 ετών από τα Καλύβια ,ο μεν πρώτος σε 3ον γάμο η δε δεύτερη σε 2ον . Ιερέας Θεοφ.Παπαναστασίου

A.α.86.Στις 21 Απριλίου 1934 στην Λυγαριά ο Σωτ. Βούλγαρης 44 ετών, από τα Φάρσαλα παντρεύτηκε με την Ελένη Σάκου 27 ετών από την Λυγαριά, ο μεν πρώτος σε 2ον γάμο η δε δεύτερη σε 1ον . Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος

A.α.245.Στις 25 Νοεμβρίου 1934 στην Λυγαριά ο Νικόλαος Ι. Καραγιώργος από την Λυγαριά, παντρεύτηκε με την Παναγιού Αθ. Ζέρβα από την Λυγαριά. Ιερέας.Σπύρος Καραγιώργος

Α.α.1.Στις 6 Ιανουαρίου 1935 στην Λυγαριά ο Σεραφείμ Γ. Αποστόλου από την Λυγαριά, παντρεύτηκε με την Μαρία Καραγιώργου 27 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας .Σπύρος Καραγιώργος.

Α.α.34.Στις 17 Φεβρουαρίου 1935 στην Λυγαριά ο Ευθύμιος Γ. Κυροδήμος 27 ετών ,από τον Σταυρό παντρεύτηκε με την Στάθω Ιωάν. Παλιαλέξη 25 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας.Σπύρος Καραγιώργος.

Α.α.76.Στις 4 Μαΐου 1935 στη Λυγαριά ο Κωνσταντίνος Στ. Ζυγογιάννης από τα Τοπόλια Θηβών , παντρεύτηκε με την Καλλιόπη Δ. Κατσούλη από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.

Α.α.110.Την 1 Ιουνίου 1935 στην Λυγαριά ο Μιλτιάδης Γ.Θεοδοσίου 38 ετών, από την Ανάβρα παντρεύτηκε με την Κούλα Στ. Παπαγεωργίου 25 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.

Α.α.138.Στις 18 Ιουνίου 1935 στον Σταυρό ο Νικόλαος Παρ. Σαμουρτζής 23 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Ουρανία Ευθ. Κούτρα 23 ετών από τον Σταυρό. Κουμπάρος. Ε. Καρβούνη. Ιερέας. Ευθ. Καραθανάσης.

Α.α188.Στις 28 Σεπτεμβρίου 1935 στο Ελευθεροχώρι ο Ηλίας Παλιαλέξης 32 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Μαρία Ζαρογούλια 25 ετών από το Ελευθεροχώρι. Κουμπάρος.Μιλ.Καρακώστας. Ιερέας. Ν. Παπαθανασίου.

Α.α.277.Στις 29 Δεκεμβρίου 1935 στην Λυγαριά ο Μιχαήλ Χρ. Γκαρλαούνης 26 ετών ,από το Καλαμάκι παντρεύτηκε με την Γεωργία Κων. Κρικέλα ή Καραπιπέρη 23 ετών από την Λυγαριά. Κουμπάρος. Ιωαν. Αναγνωστόπουλος. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.

Α.α.4.Στις 12 Ιανουαρίου 1936 στη Μοσχοκαριά ο Αθ. Μπουλουκούτας 27 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Σταθούλα Τσαγανού 23 ετών από την Μοσχοκαριά. Ιερέας.Δ. Πουρνάρας.

Α.α.50.Στις 19 Απριλίου 1936 στην Στύρφακα ο Κωνσταντίνος Δ. Καρβούνης 24 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Παρασκευή Παπακώστα 24 ετών από την Στύρφακα. Ιερέας. Κωστ. Αποκορίτης.


Α.α.53.Στις 19 Απριλίου 1936 στον Σταυρό ο Ηλίας Μπαλαφούτης 26 ετών , από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Γεωργία Μακρή 23 ετών από τον Σταυρό. Κουμπάρος.Ευάγγελος Αν. Λιάκος Ιερέας Ευθ. Καραναστάσης.

Α.α.58.Στις 19 Απριλίου 1936 στην Λυγαριά ο Θωμάς Ιών. Καραχρίστος 26 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Ευαγγελία Μητράκου 26 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.

Α.α.73.Στις 26 Απριλίου 1936 στις Μεξιάτες ο Ευστάθιος Αθ. Λασπιάς 23 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Κωσταντίνα Δημ. Κατσούλα 22 ετών από την Αγριελιά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.

Α.α.19.Στις 31 Ιανουαρίου 1937 στις Κομποτάδες ο Σωτήριος Σταϊκούρας 24 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Μαρία Καραγιάννη 23 ετών από τις Κομποτάδες. Ιερέας. Κων. Σουγιάς.

Α.α.34.Στις 14 Φεβρουαρίου 1937 στο Ζηλευτό ,ο Κωνσταντίνος Δ. Μπουλουκούτας 25 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Ειρήνη Ιωάν. Κύσσα 25 ετών από το Ζηλευτό. Κουμπάρος. Αγγελική Σταϊκούρα. Ιερέας Ευσ. Παλαιοδήμος.

Α.α.65. Στις 7 Μαρτίου 1937 στην Στύρφακα ο Αναστάσιος Νικ. Μητράκος 25 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Αργυρώ Δημ. Αθανασίου 23 ετών από την Στύρφακα. Ιερέας .Κων. Αποκορίτης

Α.α.66 .Στις 7 Μαρτίου 1937 στην Λυγαριά ο Ηλίας Ιωάν.Κοντογιώργος 28 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Βασιλική Αθ.Παντζιά 22 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.

Α..67 . Στις 7 Μαρτίου 1937 στην Στύρφακα ο Ευάγγελος Αν. Καραγιώργος 31 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Γεωργία Κ. Καραμήτσου 24 ετών από την Στύρφακα. Κουμπάρος. Ελένη Αποστόλου. Ιερέας. Κων. Αποκορίτης.

Α.α 114 . Στις 16 Μαΐου 1937 στην Λυγαριά ο Κ.Δ. Μούκας 28 ετών ,από το Αμούρι παντρεύτηκε με την Γιανούλα Χρ. Καπετανάκη 26 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος Κουμπάρος. Κ. Μυρεσιώτης.

Α.α. 172 .Στις 5 Σεπτεμβρίου 1937 στην Λυγαριά ο Ηλίας Ιωάννου Δαμάσης 34 ετών ,από το Λιανοκλάδι παντρεύτηκε με την Αικατερίνη χήρα Π. Καλογήρου 27 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος Κουμπάρος. Αγγελ. Τσιμπούρη.

Α.α. 186 .Στις 17 Οκτωβρίου 1937 στην Μοσχοκαριά ο Αθαν. Δημ. Κούτρας 27 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Δημητρούλα Κ. Καραγιάννη 35 ετών από την Μοσχοκαριά. Ιερέας.Δημ. Πουρνάρας.

Α.α.203 .Στις 31 Οκτωβρίου 1937 στην Λυγαριά ο Δημ.Ηλ. Κοτσανής 33 ετών ,από την Κυδωνιά Κωπαϊδος παντρεύτηκε με την Φρόσω Σ. Καραγιώργου 28 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος Κουμπάρος. Κ. Κυρίτσης.

Α.α.234 .Στις 28 Νοεμβρίου 1937 στον Σταυρό ο Πέτρος Ι. Καραγιώργος 27 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Παρασκευή Μακρή 25 ετών από τον Σταυρό. Ιερέας.Ευστάθιος Καρναστάσης. Κουμπάρος.Δ. Καρβούνης.

Α.α.239 . Στις 2 Δεκεμβρίου 1937 στην Λυγαριά ο Απόστολος Αλ. Καρακεκές 25 ετών, από την Νέα Μάκρη παντρεύτηκε με την Βασιλική Παν. Κεφάλα 25 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος Κουμπάρος.Γ.Παπαγεωργίου.

Α.α.38. Στις 27 Φεβρουαρίου 1938 στην Λυγαριά ο Σπύρος Απ. Καρόπουλος 28 ετών ,από την Στύρφακα παντρεύτηκε με την Χριστίνα Θωμ. Λιάκου 23 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος. Κουμπάρος.Ιωάννης Στασινός.

Α.α.55 . Την 1 Μαΐου 1938 στην Λυγαριά ο Ηρακλής Καραναστάσης 28 ετών ,από τον Σταυρό παντρεύτηκε με την Ελένη Γρ. Σιαμαντά 26 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.


Α.α.75 .Στις 8 Μαΐου 1938 στην Λαμία ο Ιωάννης Αθ. Κουκαλιάς 42 ετών ,από την Σπερχειάδα παντρεύτηκε με την Μαρία Ευαγ. Λιάκου 24 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Στέργιος Κατoχωρίτης. Κουμπάρος. Ευάγγελος Ριζόπουλος.

Α.α.79.Στις 14 Μαΐου 1938 στο Καλαμάκι ο Νικόλαος Κων. Μπλέτσας 38 ετών ,από το Καλαμάκι παντρεύτηκε με την Ουρανία Αθ.Φέκα 27 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Παπασπυρόπουλος

Α.α.121 . Στις 17 Ιουλίου 1938 στην Λυγαριά ο Χαρίλαος Δημ. Κουτσούμπας 46 ετών ,από την Αγριελιά σε 2ο γάμο,παντρεύτηκε με την Ευθυμία Ιωάννου Παλιαλέξη 32 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.

 Α.α.127.Στις 6 Αυγούστου 1938 στην Λαμία ο Χρίστος Ηλία Καρβούνης 24 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Ξανθή Ηλία Σταϊκούρα 20 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Ευθύμιος Καρναστάσης. Κουμπάρος. Δημ.Καρμίρης.

Α.α.157 .Στις 25 Σεπτεμβρίου 1938 στη Λυγαριά ο Γεώργιος Ελευθ. Ζώγας 30 ετών ,από τον ’γιο Γεώργιο Δομοκού παντρεύτηκε με την Κωσταντίνα Ν. Τσιπούρη 23 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος. Κουμπάρος. Αρ. Κροκίδης.

Α.α.159 . Στις 25 Σεπτεμβρίου 1938 ο Βασίλείος Τρίγκας 23 ετών ,από τα Καμένα Βούρλα παντρεύτηκε με την Ασπασία Σταϊκούρα 24 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος. Α.α288 .


Ημερ.Εκδόσεως αδείας γάμου 25 Νοεμβρίου 1938 Στις 27 Νοεμβρίου 1938 στην Λυγαριά ο Ιωάννης Ντίζος 28 ετών ,παντρεύτηκε με την Αικατερίνη Γεωρ.Καραβία 25 ετών. Ιερέας Νίκος Λιάκος

Α.α.251.Την 1Ιανουαρίου 1939 ο Ευάγγελος Αποσ. Επίσκοπος 26 ετών ,από το Λιμογάρδι παντρεύτηκε με την Φώτω Γ.Χαραβιά 27 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος. Κουμπάρος. Ηλ. Μαμούρης. Α.α.92 .

Ημερ. Αδείας γάμου.2 Μαΐου 1939. Στις 7 Μαΐου 1939 στην Λυγαριά ο Γεώργιος Παν. Κεφάλας 34 ετών ,από την Λυγαριά σε α΄ γάμο παντρεύτηκε με την Ευθυμία Παπαδάκι 23 ετών από τον Σταυρό σε α΄ γάμο. Ιερέας. Σπύρ. Καραγιώργος.

Α.α.89. Ημερ. Αδείας γάμου.29 Απριλίου 1939 Στις 30 Απριλίου 1939 στην Λαμία ο Αλέξανδρός Γ. Ζησίμου 23 ετών ,από το Παλαιοχώρι σε α΄ γάμο παντρεύτηκε με την Αρετή Χρ. Καπετανάκου 23 ετών από την Λυγαριά σε α΄ γάμο. Ιερέας.Σπ. Καραγιώργος.

Α.α.128. Ημερ. Αδείας γάμου.26 Ιουνίου 1939 Στις 2 Ιουλίου 1939 στις Κομποτάδες ο Βασ. Ιωάν. Καραγιώργος 33 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Ευγενία Κων. Τρίγκα 26 ετών από τις Κομποτάδες.


Α.α.223. Ημερ. Αδείας γάμου.11 Νοεμβρίου 1939 Στις 11 Νοεμβρίου 1939 στη Λυγαριά ο Νικόλαος Θεοδώρου Φραπάκης 32 ετών, από την Λαμία παντρεύτηκε με την Ελένη Σπύρου Καραγιώργου 26 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος. Κουμπάρος . Π. Γαλάνης.

Α.α.37. Ημερ. Αδείας γάμου.30Απριλιου 1940 Λαμία. Στις 5 Μαΐου 1940 στη Λαμία ο Βασίλειος Κούτρας 26 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Φωτεινή Γεωρ. Αθανασίου 24 ετών από το Ζηλευτό. Ιερέας.Κ. Ζήσης. Κουμπάρος. Ν. Οικονόμου.

Α.α.204. Ημερ. Αδείας γάμου.18 Δεκεμβρίου 1941 Στις 18 Δεκεμβρίου 1941 στην Λυγαριά ο Παν. Νικ.Τσινιάος 22 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Μαρία Στυλ. Μπασιούρα 25 ετών από την Λυγαριά. Κουμπάρος Δ. Καρβούνης. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.

Α.α.203. Ημερ. Αδείας γάμου.15 Δεκεμβρίου 1941 Στις 21 Δεκεμβρίου 1941 στη Λυγαριά ο Αθαν. Νικ. Μητράκος 26 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Ελένη Γεωρ. Λιάκου19 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας.Σπ. Καραγιώργος Κουμπάρος Αθ. Κατσίκης

Α.α.121. Ημερ.αδείας Γάμου.22 Ιουλίου 1942 Στις 26 Ιουλίου 1942 στη Λυγαριά ο Νικόλαος Ιωάννου Ραπτόπουλος 26 ετών ,από την Αγία Τριάδα Ναυπάκτου παντρεύτηκε με την Γεωργία Ιωάννου Πολίτου 26 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.

Α.α.142. Ημερ. αδείας γάμου 28 Αυγούστου 1942 Στις 30 Αυγούστου 1942 στη Λαμία ο Ευστάθιος Αθ. Λασπιάς 29 ετών ,από την Αγριελιά παντρεύτηκε με την Μαρία Μπουφέα 24 ετών από την Λαμία.

Α.α.89. Ημερ.αδείας Γάμου.13 Μαΐου 1943 Στην Ανθήλη ο Κωνσταντίνος Δημ. Κατοπύλης από την Αγριελιά, παντρεύτηκε με την Ελένη Παλιούρα 24 ετών από την Ανθήλη. Ιερέας. Αυλακιώτης

Α.α.207. Ημερ.αδείας Γάμου.2 Δεκεμβρίου 1943 Στις 5 Δεκεμβρίου 1943 στη Στύρφακα ο Γεώργιος Σαμαντάς 30 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Ευαγγελία Γ.Καρεπούλου 23 ετών από την Στύρφακα.

Ημερ.αδείας Γάμου.12 Ιανουαρίου 1944 Στις 16 Ιανουαρίου 1944 στη Λυγαριά ο Ηλίας Γεωρ. Κάντζος 26 ετών ,από τα Καλύβια παντρεύτηκε με την Ευτυχία Παν. Λαΐου 24 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σ. Καραγιώργος.

Α.α.32. Ημερ.αδείας Γάμου.16 Φεβρουαρίου 1944 Στις 19 Φεβρουαρίου 1944 στην Αγριελιά ο Γεώργιος Λεων. Καστάνης 38 ετών ,από την Πελασγία παντρεύτηκε σε β΄ γάμο με την Κωσταντίνα Δημ. Κατσούλα 30 ετών από την Αγριελιά σε β΄ γάμο. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.

Α.α.42. Ημερ.αδείας Γάμου.19 Φεβρουαρίου 1944 Στις 20Φεβρουαρίου 1944 στη Λαμία ο Δημήτριος Κωστ. Φιλίππου 22 ετών, παντρεύτηκε με την Ευαγγελή Θεωχ. Δρέλια 22 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Κ. Ζήσης

Α.α.83. Ημερ.αδείας Γάμου.3 Μαΐου 1944 Στις 7 Μαΐου 1944 στη Λυγαριά ο Παναγιώτης Ανδ. Καραγιώργος ή Αυγέρης 35 ετών, από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Παναγιού Δημητ. Καρβούνη Παπακώστα 27 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπ. Καραγιώργος

 Α.α.103. Ημερ.αδείας Γάμου.27 Μαΐου 1944 Στις 28 Μαΐου 1944 ο Βασ. Ιωάν. Παλιαλέξης 27 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Μαρία Κων. Κουσμαρά 23 ετών από την Δαμάστα. Ιερέας. Ι. Αγοριανίτης


Α.α.129. Ημερ. Εκδ. αδείας γάμου.29 Ιουλίου1944 Στις 30 Ιουλίου 1944 στη Λυγαριά ο Ευάγγελος Δημ. Μπουλουκούτας 28 ετών, από την Λυγαριά από παντρεύτηκε με την Βασ. Χαρ. Ζέρβα 30 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπ. Καραγιώργος.

Α.α.128. Ημερ. Εκδ. αδείας γάμου.28 Ιουλίου 1944 Στις 30 Ιουλίου 1944 στη Λυγαριά ο Αντώνιος Νικ. Ρινάλης 30 ετών ,από την Αθήνα παντρεύτηκε με την Κωσταντίνα Αθαν. Ζέρβα 23 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος

Α.α.175. Ημερ. Εκδ. αδείας γάμου.22 Νοεμβρίου 1944 Στις 25 Νοεμβρίου 1944 στη Λυγαριά ο Χαράλαμπος Σπύρ. Γιανακόπουλος 35 ετών ,από την Κάτω Δομοκό παντρεύτηκε με την Σοφία Στεφ. Παπαγεωργίου 32 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σ. Καραγιώργος

Α.α.105. Ημερ. Εκδ. αδείας γάμου.12 Μαΐου 1945 Στις 20 Μαΐου 1945 στη Λυγαριά ο Σπύρος Καπετανάκος 33 ετών ,από την Αγριελιά παντρεύτηκε με την Γαρέφω Δημ. Τσιγαρίδα 23 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σ. Καραγιώργος.

Α.α.119. Ημερ. Εκδ. αδείας γάμου.2 Ιουνίου 1945. Στις 10 Ιουνίου 1945 στη Λυγαριά ο Νικ. Χρ. Ματσούκος 31 ετών ,από την Μελιταία παντρεύτηκε με την Ειρήνη Ηλ. Καρβούνη 23 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σ. Καραγιώργος.

Α.α.180. Ημερ. Εκδ. αδείας γάμου.24 Σεπτεμβρίου 1945 Στις 26 Σεπτεμβρίου 1945 στη Λαμία ο Παν. Αποστόλου 27 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε με την Αντριάνα Δημ. Γκαρλαούνη 31 ετών από το Καλαμάκι. Ιερέας. Δ. Καρμίρης. Κουμπάρος. Ελισ. Τσάκα.

Α.α.193. Ημερ. Εκδ. αδείας γάμου.6 Οκτωβρίου 1946 Στις 7 Οκτωβρίου 1946 ο Ιωάννης Αθ. Λασπιάς 30 ετών ,από την Αγριελιά παντρεύτηκε με την Ευτέρπη Αθ. Γκούβα 22 ετών από την Λαμία. Ιερέας. Κ .Ζήσης. Κουμπάρος. Μ. Γκλάβας

Α.α.269. Ημερ. Εκδ. αδείας γάμου.12 Δεκεμβρίου 1945 Στις 16 Δεκεμβρίου 1945 στη Λυγαριά ο Ηλίας Γεωρ. Ζάχος ή Ζαχόπουλος 40 ετών από την Λαμία παντρεύτηκε με την Αικατερίνη Δημ. Κούτρα 28 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σ. Καραγιώργος.

Α.α.122. Ημερ. Εκδ. αδείας γάμου.27 Φεβρουαρίου 1946 Στις 28 Φεβρουαρίου 1946 στη Λυγαριά ο Σταύρος Ιω. Ζωγραφάκης 26 ετών , από την Λαμία παντρεύτηκε με την Λίτσα Περικ. Σταμέλου 21 ετών από την Λυγαριά. Κουμπάρος. Βασ. Λιάκου. Ιερέας . Σ. Καραγιώργος.

Α.α.331. Ημερ. Εκδ. αδείας γάμου. 25 Ιουνίου 1946 Στις Γάμου.30 Ιουνίου 1946 στην Λυγαριά ο Αθαν. Γεωρ. Αδάμ 30 ετών , από την Δίβρη παντρεύτηκε με την Φρόσω Θωμά Λιάκου 27 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος

Α.α.494. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.9 Οκτωβρίου 1946 Στις 10 Οκτωβρίου 1946 στο Δίλοφο ο Νικ. Στυλ. Οικονόμου 48 ετών ,από την Λυγαριά σε β΄ γάμο παντρεύτηκε με την Γεωργία Γεωρ. Κομπούρα 32 ετών από το Δίλοφο σε α΄ γάμο. Κουμπάρος. Δ. Γαλάνης.

Α.α.668. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου 30 Νοεμβρίου 1946 Στις 7 Δεκεμβρίου 1946 στη Λυγαριά ο Χρίστος Ιωάννου Καραγιώργος 40 ετών ,από την Λυγαριά παντρεύτηκε σε β΄ γάμο με την Παναγιώτα Θωμά Τσιμπάνου 30 ετών από το Κυριακοχώρι σε α΄ γάμο. Ιερέας .Σ. Καραγιώργος. Κουμπάρος. Ευαγγελή Καραγιώργου.

Α.α.717. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.20Δεκεμβρίου 1946. Στις 22 Δεκεμβρίου 1946 ο Γεώρ. Δημ. Παληκάρας 25 ετών από το Αρχάνη, παντρεύτηκε με την Θωμαή Θωμά Λιάκου. Ιερέας. Σ. Καραγιώργος. Κουμπάρος. Γ. Καλόγηρος.

Α.α33. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.25 Ιανουαρίου 1947. Στις 26 Ιανουαρίου 1947 στη Λαμία ο Δημ. Κων. Λιάκος 58 ετών από την Λυγαριά ,παντρεύτηκε σε γ΄ γάμο με την Ελένη Στυλ.Γεωργουσόπουλου 34 ετών από την Λαμία σε α΄ γάμο. Ιερέας Τρ. Παπαιωάνου.

Α.α.77. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.13 Φεβρουαρίου 1947 Στις 16 Φεβρουαρίου 1946 στη Δίβρη ,ο Βασ. Στ. Μπασιούρα 29 ετών από την Λυγαριά ,παντρεύτηκε με την Ευσταθείας Χρ. Δρούγα. Ιερέας. Αντ. Πολύζος.

Αα.80. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.13 Φεβρουαρίου 1947. Στις 21 Φεβρουαρίου 1947 στη Λυγαριά ,ο Αναστάσιος Βασ. Κακλιάς 24 ετών από το Κατοχώρι Βόλου παντρεύτηκε με την Λαμπρινή Στυλ. Μπασιούρα 27 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σπύρος Καραγιώργος.

Αα.133. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.19 Απριλίου 1947. Στις 20 Απριλίου 1947 στη Λυγαριά ,ο Παναγιώτης Κων. Κούτρας 26 ετών από την Λυγαριά ,παντρεύτηκε με την Αικατερίνη Δημ.Καζανή 26 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Καραγιώργος. Κουμπάρος Α. Μπαλαφούτης.

Αα.167. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.25 Απριλίου 1947 Στις 27 Απριλίου 1947 στο Αμούρη ο Αγγελάκης Νικ. Τσιμπούρης 40 ετών από την Λυγαριά ,παντρεύτηκε με την Αγορίτσα Ιωάννου Κουφαντώνη 33 ετών από την Παλιοβράχα. Ιερέας. Αθαν. Ταγκούλης. Κουμπάρος Γ. Μυλωνάς.

Αα.170. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.26 Απριλίου 1947 Στις 27 Απριλίου 1947 ο Ιωάννης Γ. Κατσούλης 34 ετών από την Λυγαριά ,παντρεύτηκε με την Μαρία Αθαν. Κοτρώνη 28 ετών από το Παλαιοχώρι. Ιερέας. Σπύρ. Γιανέκος. Κουμπάρος Γ. Καπετανάκος.

Αα.149. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.22 Απριλίου 1947 Στις 27 Απριλίου 1947 ο Γεωρ.Βασ. Μπακέας 41 ετών από τον Κάμπο Μεσσηνίας παντρεύτηκε σε β΄ γάμο, με την Καλυψώ Σπ. Καραγιώργου 31 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σ. Καραγιώργος. Κουμπάρος. Σ. Βελέντζας.

Αα.401. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.30 Οκτωβρίου 1947 Στις 2 Νοεμβρίου 1947 στη Λυγαριά ,ο Ευάγγελος Σωτ. Μπάκας 31 ετών από τη Λιαπάτα Θερμοπυλών παντρεύτηκε με την Αικατερίνη Κων. Κούτρα 27 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας Σ. Καραγιώργος. Κουμπάρος. Δ.Θεοδώρου.

Αα.503. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.29 Δεκεμβρίου 1947. Στις 31 Δεκεμβρίου 1947 στη Λυγαριά ,ο Γεώρ. Δημ. Καζανής 30ετών από την Λυγαριά ,παντρεύτηκε με την Κωσταντίνα Νικ. Μητράκου 27 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σ.Καραγιώργος.

Αα.307. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου 3 Σεπτεμβρίου 1949 Στην Αθήνα ,ο Αριστοτέλης Νικ. Δημητρόπουλος 32 ετών από την Αθήνα ,παντρεύτηκε με την Μαρία Ηλ. Σταικούρα 26 ετών από τη Λυγαριά.

Αα.471. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.26 Νοεμβρίου 1949 Στις 27 Νοεμβρίου 1949 ο Βασ. Καραγκούνης 37 ετών από τα Καλύβια ,παντρεύτηκε με την Παναγιώτα Αλεξ. Καρβούνη 24 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Θ.Παπαθανασίου. Κουμπάρος Σ. Παπαθανασίου.

Αα.510. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.9 Δεκεμβρίου 1949 Στις 11Δεκεμβρίου 1949 Λυγαριά , ο Αθαν.Β. Σάνδης 35 ετών από το Λιανοκλάδι ,παντρεύτηκε με την Ελένη Ιωάν. Μπαλαφούτη 21 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας Σ.Καραγιώργος.

Αα.108. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου. 9 Φεβρουαρίου 1940 Στις 12 Φεβρουαρίου 1940 στη Λυγαριά ,ο Κωνσταντίνος Γεωρ. Ποσάλης 38 ετών από το Πολύδροσο, Παρνασίδος παντρεύτηκε με την Νικαλαία Γρ. Σαμαντά 30 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Σ. Καραγιώργος Κουμπάρος Π. Βελής.

Αα.145. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.1 Απριλίου 1950 Στις 11 Απριλίου 1950 ο Κωστ. Ηλία Σταικούρας 35 ετών από την Λυγαριά, παντρεύτηκε με την Θεώνη Κωσ. Κατσίμπα 25 ετών από την Στύρφακα. Ιερέας Κωσ. Αποκορίτης

Αα.250. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.27 Απριλίου 1950 Στις 30 Απριλίου 1950 στη Λυγαριά ,ο Ευθ. Δημ. Βαγιάκος 27 ετών από τα Καλύβια ,παντρεύτηκε με την Χρυσούλα Αθ. Καραπαναγιώτου 22 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας.Σ. Καραγιώργος. Κουμπάρος Γ. Μπούτλας.

Αα.415.Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.22 Ιουλίου 1950 Στις 23 Ιουλίου 1950 ο Λουκάς Γ.Αναγνωστόπουλος 35 ετών από την Λαμία ,παντρεύτηκε με την Μαρία Αθ. Λασπιά 25 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας.Σ. Καραγιώργος.

Αα.613. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου23 Οκτωβρίου 1950 Στις 4 Νοεμβρίου 1950 στο Μώλος ο Παναγιώτης Κ. Λιάκος 52 ετών από την Λυγαριά παντρεύτηκε σε β΄ γάμο με την Δέσποινα χήρα Κωστ. Χρηστοδούλου 32 ετών από τον Μώλο σε β΄ γάμο. Στις 20 Νοεμβρίου 1950 στην Λυγαριά η Κωστάντω Καλλιώρα από την Λυγαριά παντρεύτηκε με τον Γεώργιο Χαλβαντζή από την Στίρφακα Κουμπάρος Βαλατσός.

Αα.742. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου.24 Νοεμβρίου 1950 Στις 3 Δεκεμβρίου 1950 στο Κόμμα, ο Κωστ. Αποστόλου 31 ετών από την Λυγαριά ,παντρεύτηκε με την Κωσταντίνα Γεωρ. Δροσίτη 25 ετών από το Κόμμα. Κουμπάρος Ελ. Κρίτση. Ιερέας Κωσταν. Τσιφτσής

Αα.784. Ημερ. Εκδόσεως Αδείας γάμου. 5 Δεκεμβρίου 1950 Στις 10 Δεκεμβρίου 1950 στην Αγριελιά , ο Ιωάννης Τσαμαδιάς 31 ετών από τον Λόγγο Δαφνησίων ,παντρεύτηκε με την Ελένη Κωσ. Ντέσκου. Ιερέας Σ. Καραγιώργος.

A.α.136.Στις 12 Φεβρουαρίου 1961 στην Σπερχειάδα ,ο Νικόλαος Γεωρ. Λιάκος 30 ετών από την Λυγαριά, παντρεύτηκε με την Ουρανία Δημ. Θέου 26 ετών από την Σπερχειάδα. Ιερέας.Γεώργιος Αγγελόπουλος.

A.α.212.Στην Λυγαριά στις 16 Απριλίου 1961 ο Αθανάσιος Κων. Τσόνης 25 ετών από την Αθήνα, παντρεύτηκε με την Παναγιώτα Ανδ. Κανατά 26 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας Πέτρος Καραγιώργος

Α.α.316. Στην Αμφίκλεια στις 30 Απριλίου 1961 ,ο Χρήστος Αθ. Καλοδήμος 23 ετών από την Στυλίδα παντρεύτηκε με την Ελένη Στερ. Ντέσκου από την Λυγαριά. Κουμπάρος. Ζωή Καραπετσιάνου. Ιερέας. Πέτρος Καραγιώργος.

Α.α.375.Στην Λυγαριά στις 25 Μαΐου 1961 , ο Ευάγγελος Σπ. Λάμπρου 29 ετών από την Φτέρη , παντρεύτηκε με την Γεωργία Καραχρίστου 24 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας.Πέτρος Καραγιώργος

Α.α.382.Στις 28 Μαΐου 1961 στη Λαμία , ο Χρίστος Αρ. Αδάμ 27 ετών από την Δίβρη ,παντρεύτηκε με την Στέλλα Παν. Λιάκου 26 ετών από την Λυγαριά.

Α.α. 382.Στην Λυγαριά στις 4 Ιουνίου 1961 ,ο Νικόλαος Ανδ.Τσαντίλας 25 ετών από τη Λυγαριά , παντρεύτηκε με την Βασιλική Κων Χονδρογιάννη 28 ετών από το Κυριακοχώρι. Ιερέας. Ηλίας Μαμαλούκας-Πέτρος Καραγιώργος.

Α.α.441.Στην Πελασγία στις 11 Ιουνίου 1961 , ο Κων. Νικ. Λιάκος 29 ετών από την Λυγαριά ,παντρεύτηκε με την Αθηνά Δημ. Μίρκου 23 ετών από την Πελασγία. Κουμπάρος.Γ. Καρόπουλος Ιερέας. Γεώρ. Βούλγαρης.

Α.α.434.Στις 25 Ιουνίου 1961 στη Λυγαριά , ο Παναγιώτης Δημ. Καλλιώρας 23 ετών από την Λυγαριά, παντρεύτηκε με την Ελένη Χονδρογιάννη 28 ετών από το Κυριακοχώρι. Ιερέας.Ηλίας Μαμαλούκας ,Πέτρος Καραγιώργος. Α.α.516.Στις 20 Αυγούστου 1961 στη Λαμία , ο Δημήτριος Γεωρ. Σταθοκώστας 29 ετών από την Λυγαριά, παντρεύτηκε με την Βάγια Ηλία Καρβούνη 25 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Πέτρος Καραγιώργος Χρήστος Αποστόλου

Α.α.620. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1961 στη Λυγαριά ,ο Νικόλαος Ηλία Πατσαρούχας 30 ετών από την Λαμία, παντρεύτηκε με την Χρυσούλα Κων. Γουρούνα 28 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας.Πέτρος Καραγιώργος

Α.α.682.Στην Γραμμένη στις 15 Οκτωβρίου 1961 ,ο Βασίλειος Ε. Λιάκος 37 ετών από την Λυγαριά , παντρεύτηκε με την Ευδοκία Κων. Καροπούλου 30 ετών από την Γραμμένη. Ιερέας.Νίκος Βαρλάμης-Χρίστος Αποστόλου.

Α.α.946.Στην Λυγαριά στις 31 Δεκεμβρίου 1961, ο Κωνσταντίνος Χρίσ. Ντούλιας 33 ετών από Μοσχοχώρι, παντρεύτηκε με την Μαρία Κων.Γαλάνη 23 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας.Πέτρος Καραγιώργος.

Α.α.138 .Στην Λυγαριά στις 4 Μαρτίου 1962 , ο Χριστόδουλος Ν. Κρέτσης 29 ετών από την Στυλίδα, παντρεύτηκε με την Παρασκευή Γρ. Χαλάνδρα 22 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας.Πέτρος Καραγιώργος.

Α.α.158 .Στην Λυγαριά στις 4 Φεβρουαρίου 1962, ο Κωνσταντίνος Δημ. Αντωνόπουλος 25 ετών από τις Κομποτάδες , παντρεύτηκε με την Παναγιώτα Χρίστου Καραγιώργου 22ετών από την Λυγαριά. Ιερέας.Πέτρος Καραγιώργος. Κουμπάρος Ε. Δ. Επίσκοπος.

Α.α.376 .Στην Λυγαριά στις 17 Ιουνίου 1962 ,ο Παναγιώτης Κων. Ευαγγελίου 26 ετών από Θούριο Λιβαδειάς, παντρεύτηκε με την Ευαγγελή Κων. Ντέσκου 28 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Πέτρος Καραγιώργος.

Α.α.30 .Στην Λυγαριά στις 1 Ιουλίου 1962, ο Νικ.Κων. Χονδρογιάννης 26 ετών από το Κυριακοχώρι , παντρεύτηκε με την Δήμητρα Χρ. Καραγιώργου 22 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Πέτρος Καραγιώργος.

Α.α.58 .Στην Λυγαριά στις 23 Σεπτεμβρίου 1962 , ο Στυλιανός Ιωάννου Λύκος 32 ετών από το Μοσχοχώρι, παντρεύτηκε με την Παναγιώτα Τσαμαδιά 26 ετών από την Λυγαριά. Ιερέας. Πέτρος Καραγιώργος.

Πηγές: 1) Γενικό αρχείο του κράτους Λαμίας
            2) Ιερά Επισκοπή Λαμίας

Επιμέλεια-Ανάρτηση: Τάκης Ευθυμίου

ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
fthiotikos-tymfristos.blogspot.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου