ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018


      Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λαμιέων ανακοινώνει ότι αρχίζει τη Δευτέρα 22 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2017-2018.

     Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαμιέων, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας:

Α΄ Παιδικός Σταθμός, Υψηλάντη και Μακροπούλου, τηλ: 22310 - 22348,

Β΄ Παιδικός Σταθμός,  Αθηνών 32, τηλ: 22310 - 26512,

Γ΄ Παιδικός Σταθμός,  Πιστόλη και Αδάνων 8 - Νέα Μαγνησία, τηλ: 22310 - 28652,

Δ΄ Παιδικός Σταθμός,  Αρκαδίου 6, τηλ: 22310 - 32969,

ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός, Νήσου Ρω – Καλύβια, τηλ: 22310 - 29357,

Ζ΄  Παιδικός Σταθμός, Αγίας Παρασκευής και Κ. Γαλανού – Γαλανέϊκα, τηλ: 22310 - 52337,

Η΄ Παιδικός Σταθμός, Σταυρός, τηλ: 22310 - 61705.

Η εξυπηρέτηση των δημοτών για λήψη εντύπων και για την κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφών θα γίνεται καθημερινά από 08.00 π.μ-13.00 μ.μ.

Προϋποθέσεις εγγραφών

Η μητέρα να εργάζεται.

Ηλικία του παιδιού κατά την εγγραφή:
18 μηνών μέχρι 2,5 ετών για το βρεφικά τμήματα
2,5 ετών μέχρι και προνήπια για τα νηπιακά τμήματα.

Τα παιδιά του προνηπιακού τμήματος θα πρέπει να αυτοεξυπηρετούνται.

Δικαιολογητικά εγγραφών

Αίτηση γονέα.

Ληξιαρχική πράξη ή  Πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου.

Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων προκειμένου για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα.

Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, έλεγχος προβλεπόμενου εμβολιασμού καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος. Για τα βρεφικά τμήματα η επιλογή θα γίνει με οικονομικά κριτήρια.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου

Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.

 Πρόσθετα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς γονείς:

Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Δικαιολογητικά επανεγγραφών:

Αίτηση επανεγγραφής.

Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και αντίγραφο πρόσφατων ενσήμων τρέχοντος έτους, προκειμένου για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα.

Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

www.lamia.gr
Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου