ΜΙΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΛΑΜΙΑΣ


Υδρογεωλογική μελέτη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΧΗΣ
ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


2006 -2007

Υδρογεωλογική μελέτη στην περιοχή της Βιομηχανικής Ζώνης Λαμίας, για τον προσδιορισμό των αιτίων της ποιοτικής υποβάθμισης των υδροφορέων. Η μελέτη περιελάμβανε χαρτογράφηση, δοκιμές, απογραφή των υδάτινων σημείων και πιεζομετρία, υδρογεωλογική αξιολόγηση, υπολογισμούς υδάτινου ισοζυγίου, καθώς και σχεδιασμό και εκτέλεση ενός ερευνητικού προγράμματος γεώτρησης και άντλησης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί ποσοτικών και ποιοτικών ισορροπιών της λεκάνης και υπολογισμοί της ανακτήσιμης ποσότητας υπογείων υδάτων από τους υδροφόρους ορίζοντες, χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα. Περαιτέρω, εξετάστηκε η σχέση των ροών των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και η εκτίμηση των υφιστάμενων και πιθανών πηγών ρύπανσης. Τέλος, προτάθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ποιότητας.

ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
www.gamma4.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου