ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΤΟ 1965 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΤΟ 1997


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ
ΟΔΑΓΩΓΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (1965)
ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΙΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΙΟΝ ΠΡΟΣ ΑΡΤΙΩΤΕΡΑΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 38.

Η Γέφυρα παρεσύρθη υπό των πλημμυρών του Ποταμού Σπερχειού τη νύκτα της Κυριακής 12/Δευτέραν 13 Ιανουαρίου 1997

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. Προϊσταμένη Αρχή: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ δια του κ. Γεωργίου Ευσεβίου Μαρκάκη, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. και Γενικού Διευθυντού Δημοσίων Έργων
3. Αναθέτουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ δια του κ. Αθανασίου Κουκλάρα, Πολιτικού Μηχανικού επί 4ω βαθμώ.
4. Σύνταξις Μελετών κατά Αντικείμενον και Μελετητήν:
α) Γενική Μελέτη Θεμελιώσεως
i. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ii. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΝΑΚΗ
β) Γενική Μελέτη Φορέως Γεφυρώσεως και Βάθρων:
i. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ii. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΝΑΚΗ
5. Κατασκευή Τεχνικών Έργων κατά Αντικείμενον και Εργολήπτην: 
α) Τεχνικά Έργα Θεμελιώσεως: ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ Ε.Δ.Ε.
β) Τεχνικά Έργα Φορέως Γεφυρώσεως και Βάθρων: ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ Ε.Δ.Ε.
6. Επίβλεψις: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ δια του κ. Αθανασίου Κουκλάρα, Πολιτικού Μηχανικού επί 4ω βαθμώ.
7. Προϋπολογισμός Υπηρεσίας: 6.000.000 δρχ.
8. Κόστος Κατασκευής: 3.000.000 δρχ
9. Περίοδος Κατασκευής: 1965 – 1966
10. Απόδοσις εις την Κυκλοφορίαν: Σεπτέμβριος 1966

Β) ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Ανοίγματα: 41,80 μ.X 3 = 125,40 μ.
2. Σύστημα Γεφυρώσεως: Φορεύς εκ προεντεταμένου σκυροδέματος
___________________________
Βιβλιογραφικαί Αναφοραί:
1. Εφημερίς "ΦΘΙΩΤΙΔΟΦΩΚΙΣ", Φύλλον: 49, Κυριακή 31 Ιανουαρίου 1965, σελ. 06, ΓΕΦΥΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΝ 
2. Εφημερίς "ΦΘΙΩΤΙΔΟΦΩΚΙΣ", Φύλλον: 66 - 67, Σεπτέμβριος 1966, σελ. 01, ΓΕΦΥΡΑ ΕΙΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΝ
3. Περιοδικον "ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ", Τεύχος: ---, 1971, σελ. 152 - 155, ΠΙΝΑΞ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1956
4. Αρχείον Νικολάου Στεφανή, Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, Κυριακή 12/Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 1997
Σύνδεσμος: https://youtu.be/gKdWkNnGflQ

ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Ελληνική Εργοτεχνική και Εργοληπτική Ιστορία (1836 - 2014)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr

Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου