ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ


Μια παλιά φωτογραφία από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Στη φωτογραφία βλέπουμε ότι ακόμα γινόντουσαν εργασίες για την κατασκευή του γιατί το κτίριο είναι ημιτελές.


Σήμερα στη θέση του βρίσκεται το Δημαρχείο Λαμίας.

Μετά τη δραματική πορεία του «Ελασσώνειου Πολιτικού Νοσοκομείου» Λαμίας στη δεκαετία 1930 και το άδοξο τέλος αυτού, ήταν φανερό ότι δεν υπήρχε πλέον δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα στη πόλη.

Έτσι αποφασίστηκε η ίδρυση Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος στη Λαμία και στις 2 Μαρτίου 1938 υπεγράφη και δημοσιεύτηκε το υπ. αρ.’ 82 Βασιλικό Διάταγμα όπου στο άρθρο 1 διαβάζουμε « Ιδρύεται εν τη πόλει Λαμίας Δημόσιον Νοσηλευτικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν « Γενικόν Νοσοκομείον Λαμίας» ούτινος σκοπός είναι η εν αυτώ νοσηλεία των εκ κοινών νοσημάτων πασχόντων κυρίως απόρων» με σαφή πρώτη δήλωση της μετέπειτα αποστολής και προσφοράς του.

Θεμέλιος λίθος την άνοιξη του 1939. Η στέγασή του, στην αρχή της λειτουργίας του στο διδακτήριο του Β΄ Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Υψηλάντου, ενώ μετά την κατάληψή του από κατοχικές δυνάμεις του 1941 αποφασίζεται η μεταφορά του ως εξής:

Α) Χειρουργικό Τμήμα επί του κτιρίου τέως κλινικής Μανούκου.

Β) Παθολογικό Τμήμα εις ξενοδοχεία ύπνου «Ρούμελη» και «Δελφοί»

Μετά την ιταλογερμανική Κατοχή επέστρεψε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο , Οκτώβριο 1944, για να μεταφερθεί πλέον στο νέο ιδιόκτητο κτίριο το επί της οδού Φλέμιγκ τον Οκτώβριο 1948 όπου και παρέμεινε πενήντα οκτώ χρόνια.

Το στεγαστικό λοιπόν ήταν το κυριότερο πρόβλημα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, το οποίο λύθηκε με την αγορά από το Δήμο Λαμιέων (Δουδουμόπουλος Δήμαρχος) οικοπέδου, επί του οποίου ανεγέρθηκε το νέο νοσοκομείο.

Με τη μεγάλη συνδρομή του Βουλευτού και Υπουργού Υγιεινής Ευστάθιου Μαλαμίδα αποπερατώθηκε και εγκαινιάσθηκε την 12-9-1948 σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Τα πρώτα χρόνια λειτούργούσαν μόνον η Παθολογική και η Χειρουργική Κλινική.

- Τον Οκτώβριο του 1950 ιδρύθηκε η Μαιευτική ( η τρίτη κλινική) με πρώτο ιατρό – Διευθυντή τον Βασίλειο Καλαμάρα

- Το 1949 ιδρύθηκε το Ακτινολογικό Εργαστήριο. Διευθυντής Ν. Βέλιος

- Το 1951 ιδρύθηκε η Β΄ Παθολογική και η Β΄ Χειρουργική.

ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
lamiahospital.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr

Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου