ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ


Ιστορικό Ε.Α.Α.Σ.
     Η Ε.Α.Α.Σ. ιδρύθηκε το 1938 με τον Αναγκαστικό Νόμο 1284 με τον τίτλο “Ένωση Ελλήνων Αποστράτων” και μετείχαν σ’ αυτή όλοι οι Απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ΑΝ 1284 τροποποιήθηκε με τον ΝΔ 1171/72, κοινός στις τρεις (3) Ενώσεις Στρατού Ναυτικού. Οι Απόστρατοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας ανεξαρτητοποιηθήκαν από 1938 -1972 αντίστοιχα.

     Η Ε.Α.Α.Σ. αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το ΥΠ.ΕΘ.Α μέσω του Γ.Ε.Σ.

     Η Ε.Α.Α.Σ. διοικείται από 11μελές ΔΣ που προκύπτει μέσω πανελλαδικών εκλογών και η θητεία του είναι 3ετής.

     Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

      Πρόεδρος Δ.Σ

      Αντιπρόεδρος Δ.Σ

      Διευθύνων Σύμβουλος, ένας εκ των μελών του Δ.Σ., εξαιρείται Πρόεδρος.

      Δύο (2) Μέλη της ΕΛ.ΑΣ.

      Επτά (7) Μέλη του Στρατού εκ των οποίων:
              Ένα (1) Μέλος του Δικαστικού Σώματος
              Ένα (1) Μέλος του Οικονομικού.

      Τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. από Ανθστή έως και Στρατηγό του Στρατού και της ΕΛΑΣ, ανέρχονται σε 32451 με 31/12/2002 και ως εξής:

      Στρατός: 11.761

      Ορφανικές Οικογένειες: 6.487

      Σύνολο: 18.248

      ΕΛΑΣ: 10.248

     Ορφανικές Οικογένειες: 3.694

     Σύνολο:  14.203

     Γενικό Σύνολο: 32.451

     Ποσοστά: Στρατός: 56,3% / Αστυνομία: 43,7%

     Η Ε.Α.Α.Σ. είναι οργανωμένη σε:

           Γραμματεία

           Γραμματεία ΔΣ

           Διαχείριση Χρηματικού

           Διαχείριση Υλικού

           Ελεγκτή Δαπανών

      Η Ε.Α.Α.Σ. έχει ιδρύσει 41 Παραρτήματα Πανελλαδικά.

      Η Ε.Α.Α.Σ.  Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ιδρύθηκε στις αρχές του 1947 και αριθμεί σήμερα 270 μέλη, περίπου.

Οι Σκοποί της Ε.Α.Α.Σ. είναι οι εξής :


  • Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της, αλλά και με τους εν ενεργεία συναδέλφους.
  • Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της 
  • Η  παροχή οικονομικής βοήθειας και η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά μελών, κατά περίπτωση και αναλόγως των δυνατοτήτων .
  • Η  βράβευση με οικονομική ενίσχυση των τέκνων των μελών που επιτυγχάνουν άριστες επιδόσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
  • Η μέριμνα για διατήρηση της κοινωνικής θέσεως των μελών.
  • Η  διατήρηση του εθνικού φρονήματος των μελών και η συνέχιση της προσφοράς προς την πατρίδα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.


ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
eaasfthiotidos.webnode.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.