ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ΤΕΑΔΥ - ΤΠΔΚΥ) (Ζ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2018)

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ΤΕΑΔΥ - ΤΠΔΚΥ) (Ζ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2018)
Ημ/νια: 19/07/2018 13:09:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ342ΩΛΚ-Σ5Ν


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2O2FJZ4
via IFTTT
Από το Blogger.