ΠΕΤΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ: ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ


  Το 6° Γυμνάσιο έχει τις ρίζες του βαθιά στην ιστορία της Λαμίας. Είναι ένα επιβλητικό και μεγαλόπρεπο πετρόκτιστο κτίριο, που βρίσκεται στη γωνία των οδών Υψηλάντου και Τσιριμώκου.
                                                                               
   Στη θέση αυτή το 1816 είχε χτιστεί τουρκικό τέ­μενος που ήταν μεγαλοπρεπές και το ονόμαζαν «κουρσούμ τζαμί». Το τζαμί εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές ανάγκες του μουσουλμανικού πλη­θυσμού μέχρι το 1833, που έφυγαν οι Τούρκοι από την πόλη μας. Το 1911 το τουρκικό τέμενος κατεδαφίζεται και στη θέση του χτίζεται το σημερινό λιθόκτιστο διδακτήριο.


Το 1911, όταν η πόλη στερούνταν από δημόσια διδακτήριο, τη λύση έδωσε ο τότε υπουργός Παι­δείας Ιωάννης Τσιριμώκος την περίοδο που πρω­θυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέ­λος. Ο υπουργός που ήταν από τη Λαμία, θέλησε  να χτιστεί σχολείο για τις μαθήτριες του δημοτικού σχολείου. Τότε το σχολείο θηλέων λεγόταν «Παρθεναγωγείον», αφού δεν ήταν εφικτή η φοίτηση των μαθητών και των μαθητριών των δημοτικών σχολείων. Κατά την διάρκεια των βαλκανικών πο­λέμων άρχισε η ανέγερση του διδακτηρίου των θηλέων, το οποίο και σήμερα ακόμα οι παλιοί Λαμιώτες το αποκαλούν «Παρθεναγωγείον».

Αρχιτέκτονας ήταν ο νομομηχανικός Χέλμης και εργολάβος ο Σταύρος Χαραλαμπόπουλος. Η αποπεράτωση του κτιρίου διήρκησε τρία χρόνια. Η κατασκευή του 6ου Γυμνασίου αποτελούσε νέα καινοτομία για τις αρχιτεκτονικές κατασκευές εκείνης της εποχής. Μάλιστα σε ανάλογο άρθρο η εφημερίδα «Σημαία» γράφει:  «επιτέλους θα αποκτήσουμε κτίριο της προκοπής».   


Την εποχή αυτή η Λαμία δεν είχε δημόσια διδακτήρια. Τα σχολεία, που ονομάζονταν «Ελληνικά Σχολεία» και το «Γυμνάσιο» στεγάζονταν στα κτίρια που κληροδότησε ο Κων/νος Ν. Νικολάου ή Μουστάκας (1839-1899). Είναι τα γνωστά «Μουστάκεια» σχολεία στην οδό Καποδιστρίου.

Το κτίριο αποτελούνταν από τρεις ορόφους. Ο πρώτος ισόγειος περιελάμβανε αμφιθέατρο στο  οποίο διδάσκονταν οι μαθήτριες. Επίσης υπήρχαν λουτρά, κάτι που έλειπε από τα σχολεία της εποχής. Ο δεύτερος και τρίτος όροφος απαρτίζονταν από οκτώ μεγάλες αίθουσες στις οποίες άνετα γί­νονταν η διδασκαλία των μαθητριών. Παρόλα αυτά εκτός από την εσωτερική ομορφιά του κτιρίου ειδήμονες της εποχής υποστηρίζουν ότι σημαντικό είναι και το φαινόμενο στερεότητας που παρου­σιάζει το κτίριο. Η καλή κατασκευή του οφείλεται τόσο στην πιστή εφαρμογή του σχεδίου όσο και στις ικανότητες των κατασκευαστών του.Όταν το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1914 στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως διδακτήριο, όπου στε­γάζονταν το δημοτικό σχολείο θηλέων. Το 1938 όμως σημειώνονται κάποιες μεταβολές στα εκπαιδευτικά προγράμματα της πόλης. Το μεικτό Γυ­μνάσιο της Λαμίας, που λειτουργούσε από το 1850, διαιρέθηκε σε Αρρένων και θηλέων. Το μεν Θηλέων εξακολουθούσε να στεγάζεται στα «Μουστάκεια», το δε Αρρένων μεταφέρθηκε και στεγάστηκε στο «Παρθεναγωγείο». Οι μαθήτριες του «Παρθεναγωγείου» μεταφέρθηκαν στα διδακτήρια που είχαν χτιστεί στη Λαμία για τη Δημοτική Εκπ/ση στη διάρκεια του μεσοπολέμου, όταν υ­πουργός Παιδείας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου, όπως αυτό στη συμβολή των οδών Πέτρου Μακροπούλου και Υψηλάντου, το άλλο στην οδό Αινιάνων και το άλλο στην οδό Σατωβριάνδου και Αβέρωφ.

   Στην διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-1941 λειτούργησε ως νοσοκομείο και στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής 1941-44 οι Γερμανοί το είχαν επιτάξει. Φεύγοντας οι Γερμανοί συνέχισε τη λειτουργία του το Γυμνάσιο Αρρένων.   Το 1948 το Γυμνάσιο Αρρένων διαιρέθηκε σε Α' και Β'. τα δύο Γυμνάσια συστεγάζονται στην αρχή. Αργότερα το Β' Αρρένων μεταφέρθηκε στην οδό Κύπρου σε μισθωμένο κτίριο. Το Α' Γυμνάσιο Αρρένων συνέχισε να στεγάζεται στο ίδιο κτίριο μέχρι το 1978. Τότε μεταφέρθηκαν οι μαθητές στο νεόκτιστο κτίριο στην οδό Παλαμά στη θέση «Πουρναράκι». Τότε έγινε μεταρρύθμιση στην εκ­παίδευση και τα εξατάξια Γυμνάσια διαιρέθηκαν σε Γυμνάσια και Λύκεια με τριετή φοίτηση. Από το 1979 στα πέτρινο κτίριο στεγάζεται το 6° Γυμνάσιο Λαμίας μέχρι σήμερα. Σ’ αυτό το κτίριο επίσης στεγάστηκε για πολλά χρόνια το Εσπερινό Γυμνά­σιο και Λύκειο. Επιπλέον το κτίριο σε περιόδους εκλογών χρησιμοποιείται ως εκλογικό κέντρο.

Το ιστορικό αυτό διδακτήριο «Πέτρινο» όπως το αποκαλούν οι κάτοικοι της Λαμίας για 95 χρό­νια στέγασε και στεγάζει αναρίθμητους μαθητές. Είναι ακόμη επιβλητικό λόγω της κατασκευής του και για τα κύρια χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονι­κής του: το τριγωνικό του αέτωμα, τα μεγάλα α­νοίγματα, όπως πόρτες και παράθυρα, για φωτι­σμό και ήλιο, οι μεγάλες αίθουσες και η ευρύχωρη αυλή του.Το άρθρο αυτό αποτελεί συλλογική δουλειά των μαθη­τών του 6ου Γυμνασίου Λαμίας και δημοσιεύτηκε στην κα­λαίσθητη και πλούσια «Ετήσια σχολική εφημερίδα» τους (αρ. φ. 1)

κείμενο: fthiotikos-tymfristos.blogspot.gr φωτογραφίες: Πέτρινο Λαμίας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr

Από το Blogger.