Συνεδρίαση από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δομοκού στις 10/08/2018


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη 1η/2018 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010), η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 10-8-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού για ενημέρωση και συζήτηση στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Α.Δ.Ε.Δ./2018

1ο

Συζήτηση και υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δομοκού για το έτος 2019 (άρθρο 76 παρ.2 του ν. 3852/2010) (Σχετ. η αριθμ 12/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής)

Τεχνική Υπηρεσία  Θα προηγηθούν:                                                                                                        

1.      Ανακοινώσεις του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δημάρχου Δομοκού, κ. Δημητρίου Τζιαχρήστα.

2.      Τοποθετήσεις Λοιπών Προσκεκλημένων

3.      Επίκαιρες Ερωτήσεις Συμβούλων


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ

Δείτε την πρόσκληση (Σχετική πρόσκληση)

www.domokos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.