ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΣΤΑΣΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν. 4354/2015

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΣΤΑΣΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν. 4354/2015
Ημ/νια: 28/08/2018 12:04:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 62ΩΧΩΛΚ-ΖΨΠ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2MXNZeZ
via IFTTT
Από το Blogger.