Μια μελανή σελίδα της ιστορίας της Λαμίας - Τα ''Λαμιακά'' του 1918


Και τώρα μπορούμε να αναφερθούμε σε μια μελανή σελίδα του βιβλίου που λέγεται ζωή της Λαμίας: Στις 18-1-1918, χίλιοι περίπου στρατιώτες του 2ου Πεζικού Συντάγματος της Λαμίας εγκατέλειψαν τους στρατώνες τους και με επικεφαλής σαλπιγκτή, μπήκαν στην πόλη, πυροβολώντας άσκοπα και τραγουδώντας φιλοβασιλικά και άλλα πατριωτικά τραγούδια, χωρίς να προξενήσουν ζημιές ή να προβούν σε άλλες αναρχικές πράξεις. Μετά από λίγο έφυγαν για τα χωριά τους. Την επομένη, ένα τάγμα Κρητών από τη Λάρισα έφθασε στη Λαμία και αποκατέστησε την τάξη. Συνελήφθηκαν αρκετοί και το έκτακτο στρατοδικείο στο οποίο παραπέμφθηκαν καταδίκασε σε θάνατο, μάλλον για λόγους σκοπιμότητας τους: Επιλοχία Γ. Παρασκεβιώτη, τους λοχίες Ν. Αρχανιώτη, Γιαννακόπουλο, τους δεκανείς Γ. Παπαδογιώργο και Θεοδώρου, τον σαλπιγκτή Πέπα και τον στρατιώτη Καβάλα, οι οποίοι και εκτελέστηκαν, παρά τις υπέρ αυτών προσπάθειες των βουλευτών Φθιώτιδας Ι. Τσιριμώνα και Ν. Ξηρού. Οι εκτελεσθέντες υπήρξαν θύματα του εθνικού διχασμού, που καλλιέργησαν οι βενιζελικές κι αντιβενιζελικές πολιτικές πράξεις.

ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
lamia-city.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.