Η Λαμία μπαίνει σε νέα εποχή με Open Mall και λεωφορεία χωρίς οδηγό


Μια νέα εποχή για τη Λαμία έρχεται. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε από το Δήμο Λαμιέων το έργο ''Fabulos'' δηλαδή έξυπνα λειτουργικά συστήματα αυτοματοποιημένων λεωφορείων στον αστικό ιστό. Με την κίνηση αυτή η Λαμία μπαίνει στο χάρτη με τις καινοτόμες πόλεις της Ευρώπης μέσα στην καρδιά της τεχνολογικής εξέλιξης. 

Παράλληλα o Δήμος Λαμιέων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φθιώτιδας προσκαλούν επιχειρηματίες και καταστηματάρχες σε μια ενημερωτική συνάντηση με θέμα τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». Στόχος είναι η υλοποίηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο εμπορικό κέντρο της πόλης με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής της περιοχής.

Δείτε αναλυτικά αυτές τις καινοτόμες ιδέες του Δήμου Λαμιέων που με αγωνία περιμένουμε την υλοποίησή τους:

Έρχονται τα λεωφορεία χωρίς οδηγό στη Λαμία!!!


 Έργο FABULOS: 5.500.000 ευρώ διαθέσιμα για τη δημιουργία μιας αυτόνομης λεωφορειακής γραμμής

        “Το έργο FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) «Έξυπνα λειτουργικά συστήματα αυτοματοποιημένων λεωφορείων στον αστικό ιστό» ξεκίνησε την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων για τη λειτουργία των γραμμών αυτοματοποιημένων λεωφορείων. Ένα συνολικό ποσό περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται στις εταιρείες για την υποστήριξη του έργου του:” Έρευνας & Ανάπτυξης για την ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούν να λειτουργούν στόλους αυτοματοποιημένων μίνι λεωφορείων”.

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018.

         Την 1η Σεπτεμβρίου άνοιξε η διεθνής πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απόκτηση συστημάτων για τη λειτουργία στόλων αυτοματοποιημένων μίνι λεωφορείων εντός αστικών περιοχών. Όλες οι εταιρείες ή οι κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% της Έρευνας & Ανάπτυξης πρέπει να πραγματοποιηθεί στην ΕΕ ή σε συνδεδεμένες χώρες.

         Τα αυτο-οδηγούμενα μίνι λεωφορεία έχουν ήδη δοκιμαστεί σε διάφορες χώρες, αλλά μια απτή εφαρμογή στην πράξη της διαχείρισης των αυτόνομων στόλων, ως μέρος της παροχής δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Συνεπώς, πρέπει να αποδειχθεί η οικονομική, τεχνική, κοινωνική και νομική ωριμότητα της λύσης.

         Οι έξι πόλεις-εταίροι του έργου FABULOS αγκαλιάζουν αυτή την πρόκληση με συλλογική παροχή έργου Έρευνας & Ανάπτυξης για τη δημιουργία και την υποβολή σε δοκιμές πρωτότυπων έξυπνων συστημάτων που θα μπορούν να λειτουργούν στόλους αυτο-οδηγούμενων μίνι λεωφορείων σε όλα τα αστικά περιβάλλοντα. Αυτές οι λύσεις αναμένεται να είναι συνολικές και να συμπεριλαμβάνουν λογισμικό, εξοπλισμό, στόλο και υπηρεσίες.

          "Η Λαμία βρίσκεται πλέον στο χάρτη με τις καινοτόμες πόλεις και στη καρδιά της τεχνολογικής εξέλιξης! Με εταίρους-φίλους από Φιλανδία, Νορβηγία, Εσθονία, Ολλανδία και Πορτογαλία, δημιουργούμε το τεχνολογικό αύριο της πόλης μας. Η κοινοπραξία FABULOS με το τριετές της έργο, έχει στόχο να εντάξει στη καθημερινότητα του δημότη τα αυτο-οδηγούμενα λεωφορεία", δηλώνει ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης.

Προ-εμπορικές προμήθειες

          Όταν η πρόσκληση για υποβολή προσφορών κλείσει, η διαδικασία προ-εμπορικής προμήθειας (PCP:Pre-Commercial Procurement) θα εκτελεστεί σε τρεις φάσεις τελειώνοντας τον Σεπτέμβριο του 2020. Η διαδικασία PCP προσκαλεί το βιομηχανικό κόσμο να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα και παρέχει μια πρώτη αναφορά πελατών ώστε να δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

         Η πρώτη φάση της διαδικασίας PCP  αφορά μελέτη σκοπιμότητας των επιλεγμένων τεχνολογιών και προτάσεων. Στη συνέχεια, ακολουθεί επιλογή των πιο ελπιδοφόρων ιδεών οι οποίες θα μοντελοποιηθούν και θα υποβληθούν σε εργαστηριακές δοκιμές στη 2η φάση. Στόχος της 3ης φάσης είναι να γίνει επικύρωση και σύγκριση των πρώτων τελικών προϊόντων σε πραγματικές καταστάσεις. Σε αυτή φάση, τα τρία επιλεγμένα πρωτότυπα αναμένεται να υποβληθούν σε δοκιμές ως μικροί στόλοι αυτοματοποιημένων λεωφορείων στην Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία.

         Συνολικά, ο προϋπολογισμός για την προμήθεια του έργου FABULOS είναι περίπου 5.500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο μέγιστος προϋπολογισμός για μεμονωμένους προμηθευτές που εμπλέκονται και στις τρεις φάσεις  ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

         Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του fabulos.eu μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών και το έργο FABULOS θα παρασχεθούν κατά τη διάρκεια δύο διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 11 Σεπτεμβρίου και στις 15 Οκτωβρίου 2018.

Εγγραφές πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα του FABULOS: fabulos.eu.

Περισσότερες πληροφορίες:

Συντονιστής έργου:
Renske Martijnse-Hartikka
Forum Virium Helsinki
renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi
Τηλ. +358 (0)40 683 7979
Website: fabulos.eu

Για το Δήμο Λαμιέων:
Ιφιγένεια Τζιβελέκα
Γραφείο Δημάρχου Λαμιέων
grdrh@lamia-city.gr
Tηλ.: +30 22313 51500

Website: www.fabulos.eu
Greek microsite: fabulos.lamia.gr
  
-------------------------
Το FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation System) «Έξυπνα λειτουργικά συστήματα αυτοματοποιημένων λεωφορείων στον αστικό ιστό» είναι ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας για την εδραίωση και την παροχή μιας συστημικής απόδειξης της ιδέας της αυτοματοποιημένης δημόσιας συγκοινωνίας ως μέρος του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών των αστικών περιοχών με τη χρήση αυτο-οδηγούμενων μίνι λεωφορείων.Το FABULOS έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 και η διάρκεια εκτέλεσής του είναι από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το έργο FABULOS έχει εταίρους από την Εσθονία, τη Φιλανδία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία.

Ανοίγει Open Mall στη Λαμία???


Ενισχύουμε Την Ελληνική Μικρή Και Μεσαία Επιχείρηση!
Η ελληνική μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, παρόλο που διανύει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, συνεχίζει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας, να προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας και να εξυπηρετεί τον καταναλωτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ιδιαίτερα οι εμπορικές επιχειρήσεις αποτελούν τη βασική πύλη εισόδου στην αγορά εργασίας για τους νέους ενώ το ελληνικό εμπόριο είναι ο κλάδος που σταθερά συνεισφέρει τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου του Ινστιτούτου Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ε.Σ.Ε.Ε. Επιλέγοντας τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις για τις αγορές μας, ενισχύουμε την εθνική οικονομία και συμβάλλουμε ενεργά στην επάνοδο της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Ενισχύουμε Την Ελληνική Μικρομεσαία Επιχείρηση!
Η ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, παρόλο που διανύει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, συνεχίζει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας, να προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας και να εξυπηρετεί τον καταναλωτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ιδιαίτερα οι εμπορικές επιχειρήσεις αποτελούν τη βασική πύλη εισόδου στην αγορά εργασίας για τους νέους ενώ το ελληνικό εμπόριο είναι ο κλάδος που σταθερά συνεισφέρει τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου του Ινστιτούτου Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ε.Σ.Ε.Ε.

Επιλέγοντας τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις για τις αγορές μας, ενισχύουμε την εθνική οικονομία και συμβάλλουμε ενεργά στην επάνοδο της μικρομεσαίας επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Το Ταξίδι Των Αγορών Στο Κέντρο Της Πόλης Ξεκίνησε!
Το Open Mall, με έναν ιδιαίτερο θεματικό χαρακτήρα σου δίνει τις επιλογές που χρειάζεσαι!

Αμέτρητα καταστήματα και επιχειρήσεις, ποικιλία υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες.

Από καταστήματα ένδυσης, κομμωτήρια, φαρμακεία μέχρι και πολιτιστικούς, αρχαιολογικούς χώρους, μπορείς να συνδυάσεις τις αγορές σου με την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση.

Η επίσκεψη στο Open Mall αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για να ανακαλύψεις εκ νέου και μη, ανεξερεύνητες πτυχές της πόλης σου και να συμμετάσχεις στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι.


        Ο Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας προσκαλούν επιχειρηματίες και καταστηματάρχες σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων στην οδό Αινιάνων 6.        Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί αναλυτικά η δράση, η οποία στοχεύει στην υλοποίηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο εμπορικό κέντρο της πόλης με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής της περιοχής.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.