ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 2ου ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ (3) ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 2ου ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ (3) ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Ημ/νια: 19/11/2018 10:47:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΑΚΩΛΚ-Ω5Χ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2PGmg4V
via IFTTT
Από το Blogger.