ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡ ΜΗΤΡΑΚΟΣ Κ. & ΚΥΛΛΗΣ Γ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 549/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡ ΜΗΤΡΑΚΟΣ Κ. & ΚΥΛΛΗΣ Γ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 549/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 16/11/2018 12:02:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 61ΤΤΩΛΚ-ΨΩ8


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2OKnMgP
via IFTTT
Από το Blogger.