Προκηρύχθηκε από το Δήμο Λαμιέων η σύμβαση για την κατασκευή τεσσάρων γηπέδων 5x5 συνολικού προϋπολογισμού 400.000€


Προκηρύχθηκε η σύμβαση για την κατασκευή τεσσάρων γηπέδων 5x5, συνολικού προϋπολογισμού 400.000€.

Ημερομηνία:  Παρ, 16/11/2018 - 07:45 έως Τετ, 19/12/2018 - 07:45
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 54330
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: Πέμ, 15/11/2018
Αριθμός Μελέτης: 69/2018
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): Ψ38ΧΩΛΚ-0Δ3

Είδος Προκήρυξης: 
Έργα, Προμήθειες, Υπηρεσίες

Περίληψη: 
Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης
II.1) Τίτλος:“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ”
II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 4500000-7
II.3) Είδος σύμβασης: Έργα
II.4) Σύντομη περιγραφή:Το έργο αφορά στην κατασκευήγηπέδων 5Χ5 στις ΤΚ ΛΑΔΙΚΟΥ,ΤΚ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΤΚ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ και ΤΚ ΛΥΓΑΡΙΑΣ.
II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 322.600,00Νόμισμα: ΕΥΡΩ
II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
II.7) Τόπος εκτέλεσης:Κωδικός NUTS: EL644 ΦθιώτιδαΚύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΤΚ ΛΑΔΙΚΟΥ,ΤΚ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΤΚ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ και ΤΚ ΛΥΓΑΡΙΑΣ.

www.lamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.