ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΧΗ ΣΤ. & ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ Ν. ΑΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 674/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΧΗ ΣΤ. & ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ Ν. ΑΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 674/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 14/11/2018 12:15:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ642ΩΛΚ-Μ5Τ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2OGcc6x
via IFTTT
Από το Blogger.