ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΟΑΣΕ ΑΑΕ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΟΑΣΕ ΑΑΕ
Ημ/νια: 15/11/2018 09:51:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΓΠΩΛΚ-5ΩΟ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2Pvrr7A
via IFTTT
Από το Blogger.