ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΟΧ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟΥ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ( ΗΜΕΡ. ΣΥΜΒ.: 15/11/2017-31/07/2019) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΟΧ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟΥ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ( ΗΜΕΡ. ΣΥΜΒ.: 15/11/2017-31/07/2019) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 07/12/2018 13:47:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6Θ2ΩΛΚ-5ΦΨ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2UpRU5e
via IFTTT
Από το Blogger.