Το νέο έτος 2019 θα έρθουν στη Λαμία τα λεωφορεία χωρίς οδηγό!!!


Ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2019 η πρώτη φάση PCP για τα αυτοματοποιημένα λεωφορεία της κοινοπραξίας FABULOS


   Πέντε κοινοπραξίες έλαβαν συμβάσεις στην προμήθεια προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων του FABULOS
         Η  κοινοπραξία FABULOS μετά την αξιολόγηση των προσφορών που έλαβε το προηγούμενο διάστημα, ανέθεσε συμβάσεις σε πέντε κοινοπραξίες. Στόχος αυτών των συμβάσεων είναι να δώσουν τη δυνατότητα για προμήθεια εργασίαςΕ&Α (Έρευνας & Ανάπτυξης) για την ανάπτυξη συστημάτων με ικανότητα λειτουργίας στόλων αυτοματοποιημένων μίνι λεωφορείων. Πρώτο βήμα προς αυτόν τον στόχο, είναι η κάθε κοινοπραξία να διεξάγει μια μελέτη σκοπιμότητας των προτεινόμενων λύσεων και τεχνολογιών. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής προσφορών του FABULOS στις 31 Οκτωβρίου 2018, οι προσφορές που κατατέθηκαν, αξιολογήθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης.
         Εκτός από τη διαχείριση εμπορικής σκοπιμότητας και του έργου, υπάρχουν εννέα λειτουργικά κριτήρια και τρία μη λειτουργικά κριτήρια. Τα λειτουργικά κριτήρια εστιάζονται στη διαχείριση στόλου, τον τηλεχειρισμό και τις δυνατότητες οδήγησης των οχημάτων σε μικτή κυκλοφορία. Οι κοινωνικές και νομικές πτυχές αποτελούν μέρος των μη λειτουργικών κριτηρίων. Η οδήγηση του στόλου προβλέπεται να γίνεται σε μικτή κυκλοφορία, ταχύτητες αστικών κέντρων σχεδόν σε όλες τις καιρικές συνθήκες και χωρίς επόπτη επί του οχήματος.  
      "Η Λαμία είναι ένα βήμα πιο κοντά στα αυτό-οδηγούμενα λεωφορεία! Η κοινοπραξία FABULOS εντατικοποιεί τις εργασίες της ώστε τον επόμενο χρόνο να μπορούμε να δοκιμάσουμε στην πράξη – πρώτα εργαστηριακά και ακολούθως σε κανονική κυκλοφορία - τα λεωφορεία του μέλλοντος", δηλώνει ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης.
      "Έχουμε εκπλαγεί θετικά από την υψηλή ποιότητα των προσφορών που λάβαμε και βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να ανακαλύψουμε τόσες πολλές εξαιρετικές απαντήσεις στην πρόκληση του FABULOS. Θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις προτεινόμενες λύσεις να υλοποιούνται μέχρι το τέλος του έτους 2020”, συνοψίζει ο Τεχνικός Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης, Oscar Nissin, από το Πανεπιστήμιο Metropolia Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ελσίνκι, το οποίο είναι και ο τεχνικός εταίρος του FABULOS. 
16 εταιρείες από 6 Ευρωπαϊκές χώρες
      Πέντε Ευρωπαϊκές κοινοπραξίες εγκρίθηκαν στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. Συνολικά, 16 εταιρείες από έξι Ευρωπαϊκές χώρες σχημάτισαν κοινοπραξίες ως εξής:
  • Κοινοπραξία FVF με τρεις Φιλανδούς εταίρους: Fortum Power and Heat Oy, Fleetonomy AI Oy και VTT Technological Research Centre.
  • Κοινοπραξία Kompai-Actia με δύο Γαλλικές εταιρείες: Kompaï Robotics και Actia Automobile.
  • Κοινοπραξία Mobile Civitatem με τέσσερις εταίρους από την Εσθονία: Modern Mobility Oü, Tallinn University of Technology, Silberauto Eesti AS και Ecofleet Eesti Oü. Το πέμπτο μέλος της κοινοπραξίας είναι η Δανέζικη Autonomous Mobility A/S.
  • Κοινοπραξία Saga με τέσσερις Νορβηγούς εταίρους: Halogen AS, Forus PRT AS, Spare Labs Incand και Ramboll Management Consulting AS.
  • Κοινοπραξία Sensible 4 – Shotl με δύο εταίρους: Sensible 4 από τη Φινλανδία και Shotl από την Ισπανία.
       Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια του έργου FABULOS είναι περίπου 5.500.000 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο μέγιστος προϋπολογισμός για μεμονωμένους προμηθευτές που εμπλέκονται και στις τρεις φάσεις είναι πάνω από 1.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Επόμενο βήμα: η μελέτη σκοπιμότητας
      Την 1η Ιανουαρίου 2019, ξεκινά η πρώτη φάση της προμήθειας προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων του FABULOS:  η μελέτη σκοπιμότητας των προτεινόμενων λύσεων και τεχνολογιών. Ο στόχος είναι να επαληθευτεί η τεχνική, η οικονομική και η οργανωτική σκοπιμότητα της προσφοράς κάθε κοινοπραξίας. Το παραδοτέο θα είναι η αναφορά η οποία θα περιγράφει τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας και των συμπερασμάτων για την αρχή της ανάπτυξης του πρωτότυπου μοντέλου.
      Οι πιο ελπιδοφόρες ιδέες θα αναπτυχθούν σε λεπτομερή πρωτότυπα μοντέλα και θα υποβληθούν σε εργαστηριακές δοκιμές πεδίου το φθινόπωρο του 2019, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της προμήθειας προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων. Στόχος της επόμενης, 3ης, φάσης είναι να γίνει επικύρωση και σύγκριση των  τελικών προϊόντων σε πραγματικές συνθήκες. Τα τρία επιλεγμένα πρωτότυπα μοντέλα αναμένεται να υποβληθούν σε δοκιμές ως μικροί στόλοι αυτοματοποιημένων λεωφορείων στην Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία από τον Μάρτιο 2020 και μετά.
-----------------------
       Το FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation System) «Έξυπνα λειτουργικά συστήματα αυτοματοποιημένων λεωφορείων στον αστικό ιστό» είναι ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας για την εδραίωση και την παροχή μιας συστημικής απόδειξης της ιδέας της αυτοματοποιημένης δημόσιας συγκοινωνίας ως μέρος του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών των αστικών περιοχών με τη χρήση αυτοοδηγούμενων μίνι λεωφορείων. FABULOS, έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 και η διάρκεια εκτέλεσής του είναι από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το έργο FABULOS έχει εταίρους από την Εσθονία, τη Φιλανδία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία.

 Έργο FABULOS: 5.500.000 ευρώ διαθέσιμα για τη δημιουργία μιας αυτόνομης λεωφορειακής γραμμής

        “Το έργο FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) «Έξυπνα λειτουργικά συστήματα αυτοματοποιημένων λεωφορείων στον αστικό ιστό» ξεκίνησε την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων για τη λειτουργία των γραμμών αυτοματοποιημένων λεωφορείων. Ένα συνολικό ποσό περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται στις εταιρείες για την υποστήριξη του έργου του:” Έρευνας & Ανάπτυξης για την ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούν να λειτουργούν στόλους αυτοματοποιημένων μίνι λεωφορείων”.

         Τα αυτο-οδηγούμενα μίνι λεωφορεία έχουν ήδη δοκιμαστεί σε διάφορες χώρες, αλλά μια απτή εφαρμογή στην πράξη της διαχείρισης των αυτόνομων στόλων, ως μέρος της παροχής δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Συνεπώς, πρέπει να αποδειχθεί η οικονομική, τεχνική, κοινωνική και νομική ωριμότητα της λύσης.

          "Η Λαμία βρίσκεται πλέον στο χάρτη με τις καινοτόμες πόλεις και στη καρδιά της τεχνολογικής εξέλιξης! Με εταίρους-φίλους από Φιλανδία, Νορβηγία, Εσθονία, Ολλανδία και Πορτογαλία, δημιουργούμε το τεχνολογικό αύριο της πόλης μας. Η κοινοπραξία FABULOS με το τριετές της έργο, έχει στόχο να εντάξει στη καθημερινότητα του δημότη τα αυτο-οδηγούμενα λεωφορεία", δηλώνει ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης.

         Συνολικά, ο προϋπολογισμός για την προμήθεια του έργου FABULOS είναι περίπου 5.500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο μέγιστος προϋπολογισμός για μεμονωμένους προμηθευτές που εμπλέκονται και στις τρεις φάσεις  ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

         Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του fabulos.eu μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών και το έργο FABULOS θα παρασχεθούν κατά τη διάρκεια δύο διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 11 Σεπτεμβρίου και στις 15 Οκτωβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες:

Συντονιστής έργου:
Renske Martijnse-Hartikka
Forum Virium Helsinki
renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi
Τηλ. +358 (0)40 683 7979
Website: fabulos.eu

Για το Δήμο Λαμιέων:
Ιφιγένεια Τζιβελέκα
Γραφείο Δημάρχου Λαμιέων
grdrh@lamia-city.gr
Tηλ.: +30 22313 51500

Website: www.fabulos.eu
Greek microsite: fabulos.lamia.gr
  
''FABULOS'' στη Λαμία - Το μέλλον της αυτοματοποιημένης μετακίνησης των αστικών συγκοινωνιών


ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ FABULOS
Ο στόχος του έργου είναι να παράσχει μια συστηματική απόδειξη της ιδέας των αυτοματοποιημένων δημόσιων συγκοινωνιών στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών των αστικών περιοχών, με τη χρήση αυτοκινούμενων μικρών λεωφορείων για τη μεταφορά ατόμων.

Το έργο Fabulos

Ο Δήμος Λαμιέων τα τελευταία χρόνια αξιοποιεί κάθε δυνατότητα συμμετοχής του σε δράσεις που χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων στις καθημερινές δραστηριότητες τους.

 Διεθνείς συνεργασίες
Στόχευση στην ενίσχυση της διεθνούς ταυτότητας της περιοχής μας μέσω της άμεσης συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

 Καινοτόμοι οργανισμοί
Ένταξη της πόλης μας σε μια υψηλού κύρους ομάδα καινοτόμων οργανισμών, που εργάζεται προς την υλοποίηση του οράματος μιας ενοποιημένης Ευρωπαϊκής αγοράς.

 Δημόσιες μεταφορές
Αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων των δημόσιων μεταφορών, όπως είναι η εκπομπή ρύπων, το κόστος λειτουργίας και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

 Ποιότητας ζωής
Σκοπός του έργου η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

 Ψηφιακές τεχνολογίες
Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από πολίτες και επιχειρήσεις.

 Έξυπνη πόλη
Κομμάτι ενός συνόλου ενεργειών του Δήμου με σκοπό την συνέχιση της σταθερής πορείας της πόλης μας προς τις αρχές μιας «έξυπνης πόλης».

Το μέλλον της αυτοματοποιημένης μετακίνησης των αστικών συγκοινωνιών

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου για να μάθετε περισσότερα.
ΕΠΙΣΗΜΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η συμμετοχή μας στο έργο
Στόχος του έργου είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη έξυπνων λειτουργικών συστημάτων για αυτόνομα μίνι λεωφορεία ως μέρος των δημόσιων συγκοινωνιών σε έξι πόλεις της Ευρώπης (Λαμία, Porto, Helsinki, Tallinn, Gjesdal και Helmond).

fabulos.lamia.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr

Από το Blogger.