Τα κατασκευαστικά έργα της 4ης Μ.Ο.Μ.Α. που είχε έδρα τη Λαμία


4η Μ.Ο.Μ.Α.
Έδρα: Λαμία
Έτος συγκροτήσεως: 1958
Περιοχή ευθύνης της 4ης Μ.Ο.Μ.Α. ήταν η Στερεά Ελλάς και Εύβοια

ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ


ΟΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ
Η γέφυρα βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού 38 (Αγρινίου - Καρπενησίου) και κατεσκευάσθη δια Γεφυροσκευής Belley.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
1. Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. Μελέτη: Π. Αχείμαστος, Πολιτικός Μηχανικός
3. Κατασκευή: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ (Σ.Υ.Κ.Ε.Α.) διά της 4ης ΜΕΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ
4. Έτος Μελέτης - Κατασκευής: 1965

Υποτμήμα 5: Λιβανάτες - Καμμένα Βούρλα
α) Μήκος: 46.000 μέτρα (εκτός των 18 χλμ προς τη Λαμίαν)
β) Ανάδοχος: 4η Μ.Ο.Μ.Α. (Έδρα: Λαμία)Διἀταξη παραγωγής ασφαλτομίγματος δια την κατασκευήν της Εθνικής Οδού Δελφών - Αραχώβης
Κατασκευή: 4η Μ.Ο.Μ.Α.ΓΕΦΥΡΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Έργον: Γέφυρα Ερατεινής
2. Θέσις: Εθνική Οδός Θερμοπύλων - Ιτέας - Ναυπάκτου - Αντιρρίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Μήκος: 110,00 μέτρα
2. Τύπος φορέως γεφύρας: Προεντεταμένος
3. Κατασκευή: 4η Μ.Ο.Μ.Α.

ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Ελληνική Εργοτεχνική Ιστορία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.