ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ85633-ΜΕ70405-ΚΗΥ3223-ΚΗΗ2758-ΚΗΥ3273-ΚΗΥ3225-ΚΗΥ3222-ΚΗΥ3335-ΚΗΗ2757-ΚΗΙ5958

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ85633-ΜΕ70405-ΚΗΥ3223-ΚΗΗ2758-ΚΗΥ3273-ΚΗΥ3225-ΚΗΥ3222-ΚΗΥ3335-ΚΗΗ2757-ΚΗΙ5958
Ημ/νια: 27/12/2018 14:14:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΕΩΩΛΚ-6Λ0


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2EMGVgR
via IFTTT
Από το Blogger.