ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
Ημ/νια: 17/12/2018 09:12:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ7ΨΩΛΚ-1ΞΤ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2rGSkHo
via IFTTT
Από το Blogger.