ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
Ημ/νια: 17/12/2018 12:49:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΕ1ΩΛΚ-ΖΡ1


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2ExsWvX
via IFTTT
Από το Blogger.