Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσιών Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Νοεμβρίου 2018

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσιών Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Νοεμβρίου 2018
Ημ/νια: 07/12/2018 08:47:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΝΤΩΛΚ-ΚΕΞ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2SzJfv5
via IFTTT
Από το Blogger.