Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσιών Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Νοεμβρίου 2018

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσιών Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Νοεμβρίου 2018
Ημ/νια: 07/12/2018 11:49:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΤΒΩΛΚ-5Ι2


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2zOkkwY
via IFTTT
Από το Blogger.