Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Nοεμβρίου 2018

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Nοεμβρίου 2018
Ημ/νια: 07/12/2018 08:36:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΨΩΩΛΚ-ΨΛ8


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2QDzpuV
via IFTTT
Από το Blogger.