Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Nοεμβρίου 2018

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Nοεμβρίου 2018
Ημ/νια: 07/12/2018 11:45:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Α03ΩΛΚ-ΙΜ8


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2PofUBP
via IFTTT
Από το Blogger.