ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 329 ΑΠΟΦ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 329 ΑΠΟΦ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημ/νια: 21/01/2019 13:10:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΨΡΩΛΚ-7Ψ7


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2Do4bQZ
via IFTTT
Από το Blogger.