Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,Π.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.--290.000,00 € / Δ.Π.--29.000,00 €) (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Θέμα: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,Π.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.--290.000,00 € / Δ.Π.--29.000,00 €) (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Ημ/νια: 18/01/2019 12:16:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΓΕΩΛΚ-ΜΩΞ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2TYwXxc
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.