«ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 3632/29-11-2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»».

Θέμα: «ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 3632/29-11-2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»».
Ημ/νια: 03/01/2019 10:08:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω857ΩΛΚ-0Α6


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2VocZgN
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.