ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4305/2014 ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΣΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4305/2014 ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΣΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 13:24:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘ8ΕΩΛΚ-5Μ8


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2QZDZ2S
via IFTTT
Από το Blogger.