Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Οικ/κών-Διοικ/κών Υπηρεσιών, Αποζημ.ασκούμ., μαθητεία κ.α

Θέμα: Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Οικ/κών-Διοικ/κών Υπηρεσιών, Αποζημ.ασκούμ., μαθητεία κ.α
Ημ/νια: 09/01/2019 14:18:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ65ΔΩΛΚ-Υ9Ψ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2ABDqGY
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.