Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Ημ/νια: 10/01/2019 11:01:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΥΘΩΛΚ-ΔΝ0


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2CaLrTr
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.