Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσιών Kαθαριότητα

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσιών Kαθαριότητα
Ημ/νια: 10/01/2019 11:01:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ1ΤΩΛΚ-ΧΜ8


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2Rj5OrP
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.