ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΟΧ 1/2015 , ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΟΧ 1/2015 , ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 06/02/2019 11:14:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΩ7ΩΛΚ-ΣΛΖ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2BlgR9S
via IFTTT
Από το Blogger.