Ημ/νία Παραστ. [16/10/2014] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗΣ 1000kg & ΕΝΟΣ (1) ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ

Θέμα: Ημ/νία Παραστ. [16/10/2014] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗΣ 1000kg & ΕΝΟΣ (1) ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ
Ημ/νια: 11/02/2019 13:11:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΦ4ΩΛΚ-ΓΨ3


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2SptZWm
via IFTTT
Από το Blogger.