ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ 74.000,00 €

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ 74.000,00 €
Ημ/νια: 12/02/2019 10:43:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Η9ΟΩΛΚ-Α4Λ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2E6bJIz
via IFTTT
Από το Blogger.