Δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης υποπροϊόντων Δημοτικών Σφαγείων (ΣΥΜΒΑΣΗ 2018 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Θέμα: Δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης υποπροϊόντων Δημοτικών Σφαγείων (ΣΥΜΒΑΣΗ 2018 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Ημ/νια: 05/02/2019 09:54:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ6ΧΩΛΚ-ΝΧΖ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2TwREAH
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.