Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΣΥΜΒΑΣΗ 2018 - ΔΙΑΓΩΝΟΣΜΟΣ)

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΣΥΜΒΑΣΗ 2018 - ΔΙΑΓΩΝΟΣΜΟΣ)
Ημ/νια: 06/02/2019 08:02:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ45ΩΛΚ-2ΣΙ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2WK4MnV
via IFTTT
Από το Blogger.