ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, Κ.Λ.Π. (ΣΥΜΒΑΣΗ 2018 - ΑΝΑΘΕΣΗ)

Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, Κ.Λ.Π. (ΣΥΜΒΑΣΗ 2018 - ΑΝΑΘΕΣΗ)
Ημ/νια: 07/02/2019 13:03:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΡΡΩΛΚ-ΓΩΧ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2SzSH5x
via IFTTT
Από το Blogger.