ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημ/νια: 15/02/2019 09:29:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 69ΛΦΩΛΚ-6Υ8


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2BykWru
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.