ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ-ΜΕΙΩΜ. ΑΠ/ΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ-ΜΕΙΩΜ. ΑΠ/ΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 06/02/2019 11:14:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕ7ΝΩΛΚ-ΚΨΠ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2TwNtog
via IFTTT
Από το Blogger.