ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ΤΕΑΔΥ - ΤΠΔΚΥ) (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019 )

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ΤΕΑΔΥ - ΤΠΔΚΥ) (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019 )
Ημ/νια: 22/02/2019 14:42:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω40ΛΩΛΚ-ΩΚ8


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2SUELEc
via IFTTT
Από το Blogger.