ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 307/2014 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ. 92/2017 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 307/2014 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ. 92/2017 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ημ/νια: 07/02/2019 13:00:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΩΝΩΛΚ-Χ7Φ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2GfxDeT
via IFTTT
Από το Blogger.