ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΤΟΚΩΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 307/2014 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡ. 92/2017 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ- ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΤΟΚΩΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 307/2014 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡ. 92/2017 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ- ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νια: 07/02/2019 13:24:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΚ6ΩΛΚ-ΚΩΙ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2Gra6XE
via IFTTT
Από το Blogger.