ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΤΟΚΩΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 307/2014 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡ. 92/2017 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ- ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΤΟΚΩΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 307/2014 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡ. 92/2017 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ- ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ημ/νια: 07/02/2019 13:14:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΦΞΩΛΚ-ΛΒΒ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2MSh0X6
via IFTTT
Από το Blogger.